Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
Είσοδος Μελών
Γρήγορη Αναζήτηση
Παπακυριαζή 44
TK 41222, Λάρισα

τηλ: 2410 255388
φαξ: 2410 257522
email:
Ηλεκρονικές Υπηρεσίες Εγγραφή Μέλους Προσφορές – Ζητήσεις Εκθέσεις Προκηρύξεις Forum Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Πρόσκληση κατάθεσης θέσεων και απόψεων ενόψει της Αναθεώρησης των Κανόνων Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων (STEC)

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, όσον αφορά στην προγραμματισμένη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Competition), αναθεώρηση των κανόνων ασφάλισης των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων (Revision of STEC/Short-Term Communication on Export Credits), σας παραθέτουμε, τον παρακάτω υπερσύνδεσμο, στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεισφέρουν τυχόν θέσεις και απόψεις:

Για τη διαμόρφωση της ανωτέρω πρότασης αναθεώρησης των κανόνων έχει προηγηθεί σχετική Επισκόπηση και Έρευνα (Survey επί των μέτρων Κρατικής Ενίσχυσης-State Aid Fitness Check) η οποία ολοκληρώθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2020.

Η ως άνω διαδικασία τίθεται, εκ νέου σε εφαρμογή, σε μορφή διαβούλευσης , μέσω πρόσκλησης για κατάθεση θέσεων και απόψεων (από 22 Ιουλίου έως και 23 Σεπτεμβρίου 2021) στον προαναφερθέντα σύνδεσμο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι όσον αφορά στους πληγέντες από τον Ιανό:

Μετά την έκδοση της απόφασης Υ.Α. 74617 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 2670/Β/2021) , οι πληγέντες από την θεομηνία ΙΑΝΟΣ την 18-19/9/2020 οι οποίοι κατέθεσαν φάκελο με δικαιολογητικά για αποζημίωση στην Π.Ε. Λάρισας, προκειμένου να εξοφληθούν στο ποσοστό που καθορίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ,είτε έλαβαν την προκαταβολή (20%) είτε όχι, καλούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021.

• Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

• Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου.

• Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τριμήνου, όπου προβλέπεται.

• Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τριμήνου, όπου προβλέπεται.

• Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.

• Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή λοιπές άδειες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο.

Η Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και ισχύει, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση θα αναζητηθεί υπηρεσιακά

Όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά έχουν ήδη υποβληθεί δεν επανυποβάλλονται.

Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να ζητά από τις επιχειρήσεις επιπρόσθετα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο ελέγχου νομιμοποίησης των δικαιούχων.

Ενημέρωση περί βιομηχανικού και τεχνολογικού πάρκου στη Λευκορωσία (GREAT STONE INDUSTRIAL PARK)

Σας ενημερώνουμε ότι στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας λειτουργεί επιτυχώς το διεθνές βιομηχανικό πάρκο υψηλής τεχνολογίας Great Stone Industrial Park (https://en.industrialpark.by/), αποτέλεσμα διμερούς λευκορωσικής και κινεζικής συνεργασίας. Ειδικότερα, ο τίτλος του πάρκου είναι “Eco-Friendly Multinational Industrial Platform with Comfortable Business and Living Environment”.

Το Πάρκο βρίσκεται 25 χιλιόμετρα έξω από το Μινσκ, όπου σχεδιάζεται να δημιουργηθούν χώροι παραγωγής και κατοικίες, γραφεία, εμπορικά και ψυχαγωγικά συγκροτήματα, οικονομικά και ερευνητικά κέντρα. Στην πραγματικότητα, χτίζεται μια σύγχρονη διεθνής οικολογική πόλη με έμφαση στις ανταγωνιστικές καινοτόμες βιομηχανίες με υψηλό εξαγωγικό δυναμικό.

Κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης, μπορεί να έχει ως φορολογική έδρα το Βιομηχανικό Πάρκο. Στους επενδυτές προσφέρονται προς ενοικίαση ή πώληση, οικόπεδα με όλη την απαραίτητη μηχανική και μεταφορική υποδομή, επικοινωνίες, δίκτυα και σημεία σύνδεσης για το σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να νοικιάσουν έτοιμες εγκαταστάσεις παραγωγής, εξοπλισμένες με όλες τις απαραίτητες υποδομές.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος από ξένες επιχειρήσεις, η Πρεσβεία της Λευκορωσίας εκφράζει την ετοιμότητά της να παράσχει κάθε βοήθεια για τη δημιουργία συνεργασιών δικτύωσης με το Βιομηχανικό Πάρκο "Great Stone", συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης διμερών διαδικτυακών εκδηλώσεων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.

Σύμφωνα με το πληροφοριακό υλικό, η Λευκορωσία κατετάγη 32η μεταξύ 176 χωρών όσον αφορά στο δείκτη ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ITU 2017), βελτιώνοντας τη θέση της από την 42η που είχε καταταγεί το 2010.

Ενημερωτικό υλικό, το οποίο μας απέστειλε η εδώ Πρεσβεία της Λευκορωσίας, μπορείτε να αντλήσετε από αυτό τον σύνδεσμο https://dropmefiles.com/7a93p

Αλλαγή Ημερομηνίας Έκθεσης - 21η Έκθεση Κρήτη: H Μεγάλη Συνάντηση - Τοπικά Προϊόντα και Γεύσεις Ελλάδας – 07 έως 12 Σεπτεμβρίου 2021 – Λάρισα στην Κεντρική Πλατεία

 

 

21η Έκθεση Κρήτη: H Μεγάλη Συνάντηση - Τοπικά Προϊόντα και Γεύσεις Ελλάδας – 07 έως 12 Σεπετμβρίου 2021 – Λάρισα στην Κεντρική Πλατεία.

Το Επιμελητήριο Λάρισας προτίθεται να συμμετέχει στην 21η Έκθεση Κρήτη: H Μεγάλη Συνάντηση - Τοπικά Προϊόντα και Γεύσεις Ελλάδας με περίπτερο και να φιλοξενήσει δωρεάν τις επιχειρήσεις μέλη του, προβάλλοντας τα τοπικά προϊόντα.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε να δηλώστε συμμετοχή, συμπληρώνοντας την φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο (LINK):

 

· https://forms.gle/vd1cWQkUpE1zQX2S6

 

Αιτήσεις συμμετοχής έως 25/08/2021

8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ - The Greek Fine Food Exhibition - 4-6 ΦΕΒ MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ

 

 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πραγματοποίηση της έκθεσης «8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food Exhibition» από 4 – 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 στο εκθεσιακό κέντρο MEC Παιανίας.

Η έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ από το 2014 προσελκύει το ενδιαφέρον χιλιάδων επαγγελματιών και καταναλωτών και συμβάλλει στην επίτευξη συνεργασιών και συμφωνιών με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τροφίμων και ποτών.

Η «8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food Exhibition» επιστρέφει δυναμικά με στόχο την επανασύνδεση των Ελλήνων παραγωγών με την αγορά της χονδρικής αλλά και τους καταναλωτές τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και υγειονομικά πρωτόκολλα.

Για το 2022 έχουμε προγραμματίσει πλήθος στοχευμένων ενεργειών για την καλύτερη ανάδειξη των παραγωγών του Επιμελητηρίου σας μέσα από καινοτόμες προτάσεις, γόνιμες επιχειρηματικές συναντήσεις και πλούσιες γαστρονομικές εκδηλώσεις που στόχο έχουν την ανάδειξη των premium ελληνικών προϊόντων στην μετά covid εποχή.

To Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο – MEC λειτουργεί από το 1989, φιλοξενώντας πλήθος εμπορικών και καταναλωτικών εκθέσεων. Βρίσκεται στη Λεωφόρο Αθηνών-Λαυρίου 301 στην Παιανία Αττικής και είναι άμεσα προσβάσιμο τόσο μέσω της Λεωφόρου Λαυρίου όσο και μέσω της Αττικής Οδού (Έξοδος 17 – Κάντζα). Διαθέτει μια ενιαία εκθεσιακή αίθουσα 12.000 τ.μ. καθώς επίσης και 35.000 τ.μ. υπαίθριους χώρους στάθμευσης.

·Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό έντυπο της έκθεσης:

https://tinyurl.com/hk9z92xx

·Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την κάτοψη της έκθεσης:

https://tinyurl.com/bt56erwb

· www.expotrof.gr

 

Συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου κ. Σωτήρη Γιαννακόπουλου και της Γεν. Γραμματέως κας Καλλιόπης Τζήκα με τον Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν κ. Anar Huseynov

Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε χθες 3-8-2021  στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λάρισας συνάντηση του Προέδρου  του Επιμελητηρίου κ. Σωτήρη Γιαννακόπουλου και της Γεν. Γραμματέως κας Καλλιόπης Τζήκα με τον Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν κ. Anar Huseynov

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πράσινη ενέργεια. Επιθυμητός στόχος είναι η συνεργασία της χώρας με ελληνικές εταιρείες και το κύριο ενδιαφέρον είναι να αποκτήσουν την τεχνογνωσία στον τομέα της ενέργειας γιατί πιστεύουν ,όπως ισχυρίστηκε ο Πρέσβης,  ότι είμαστε ως χώρα αρκετά μπροστά σε αυτό. Επιπρόσθετα, επιθυμούν  να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην πράσινη ενέργεια, γιατί είχαν επικεντρωθεί στο αέριο και το πετρέλαιο, με αποτέλεσμα την μόλυνση του περιβάλλοντος

Ο κ. Huseynov έδειξε επίσης ενδιαφέρον για την αγροδιατροφή, το φημισμένο αρνάκι μας και το μαλλί του.

Ο κλάδος του τουρισμού τους ενδιαφέρει σημαντικά, πιο πολύ για να γνωρίσουν οι ξένοι την χώρα τους, γιατί πιστεύουν ότι δεν γνωρίζει ο κόσμος το Αζερμπαϊτζάν.

Τέλος, ο Πρέσβης ζήτησε να έρθει με συνεργάτη του να παρουσιάσει σε επιχειρηματίες της Λάρισας το πρόγραμμα που έχει το Αζερμπαϊτζάν και τις επενδύσεις και συνεργασίες που σκοπεύει να κάνει για την πράσινη ενέργεια.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Σωτήρης Γιαννακόπουλος  συμφώνησε και επικρότησε με θέρμη το αίτημα της συνεργασίας με την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν, η οποία θέλει να φέρει  σε επαφή τους τοπικούς επιχειρηματίες με τους επιχειρηματίες της Λάρισας, με σκοπό την ανάπτυξη  των διμερών σχέσεων και της επιχειρηματικότητας γενικότερα.

Επίσης, ο Πρόεδρος πρότεινε να οργανωθεί από την πλευρά μας επιχειρηματική αποστολή στο Αζερμπαϊτζάν για B2B συναντήσεις και τηλεδιάσκεψη με τον εκεί οργανισμό της επιχειρηματικότητας.

Παρουσίαση Έκθεσης Και Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου - Διεθνής Έκθεση Θεματικού Τουρισμού (Εναλλακτικού Τουρισμού) - Γαστρονομίας και Οίνου 22-24 Οκτωβρίου 2021 στο Ψηφιακό Εκθεσιακό Κέντρο

 

 

 

 

 

 

Αξιότιμοι Κύριοι/ Κυρίες

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε την Virtual Έκθεση «Θεματικού Τουρισμού (Εναλλακτικού Τουρισμού) – Γαστρονομίας και Οίνου» που θα πραγματοποιηθεί στις 22-24 Οκτωβρίου 2021 στο Ψηφιακό Εκθεσιακό Κέντρο της Mact Media Group.

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε την Τετάρτη και ώρα 12:00-14:00 στην παρουσίαση της έκθεσης και του Ψηφιακού εκθεσιακού κέντρου της Mact Media Group. Θα ήταν χαρά μας να παρακολουθήσετε την αναλυτική παρουσίαση της εκθεσης και του εκθεσιακού κέντρου.

Στόχος είναι η πλήρης ενημέρωσή σας για την έκθεση και το εκθεσιακό κέντρο , τους τρόπους συμμετοχής σας και την διευκρίνηση οποιαδήποτε απορίας. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από τον Γ. Διευθυντή της Mact Media Group κ. Γιώργο Καραχρήστο.

Η σύνδεση θα γινεί μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στον εξής σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/j/2566171739?pwd=cG4wQmpaZythZThhSkpsL0pNeVkrUT09

Παρακαλούμε να είστε συνδεδεμένοι 30 λεπτά πιο πριν.

Στα επισυναπτόμενα θα βρείτε την κεντρική επιστολή της έκθεσης.

Σας περιμένουμε να γνωρίσετε την έκθεση και το εκθεσιακό μας κέντρο.

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της έκθεσης για περισσότερες πληροφορίες. www.ttgw.gr

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων για την απονομή του Βραβείου BIE -Cosmos Prize (Expo Dubai 2020).

Σε συνέχεια ενημέρωσης που μας περιήλθε από το Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων ( Bureau International des Expositions BIE ) στο Παρίσι ,σας γνωρίζουμε ότι η τελετή απονομής Βραβείου BIE Cosmos αναμένεται να λάβει χώρα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης World Expo 2020 Dubai που θα πραγματοποιηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (01.10.2021 -31.3.2022) .

Το εν λόγω Βραβείο ΒΙΕ -Cosmos έχει απώτερο στόχο την ανάδειξη και προβολή της αξίας της “ Αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ φύσης και ανθρωπότητας – Harmonious Coexistence between Nature and Humankind “. Από το 2008 και μέχρι σήμερα, έχει απονεμηθεί σε όλες τις Διεθνείς Εκθέσεις που εξειδικεύονται σε σχετικούς τομείς ,με στόχο την προβολή και υποστήριξη ατομικών και συλλογικών έργων πολιτών που προωθούν τις αξίες του Ιδρύματος Expo ’90 ( “Expo ’90 Foundation”).

Στην επερχόμενη τελετή απονομής ,το βραβείο θα απονεμηθεί ,σε συνεργασία με το Expo 2020 Dubai Organizer, σε έργα που σχετίζονται με το κύριο θέμα της Έκθεσης ,ήτοι “Connecting Minds ,Creating the Future “ και ειδικότερα τις υποενότητες “ Ευκαιρία, Κινητικότητα και Βιωσιμότητα “ ( Opportunity , Mobility and Sustainability ), οι οποίες ενσωματώνονται στο ανωτέρω θέμα ,έχοντας ως γνώμονα την βασική αξία του Ιδρύματος Expo ’90.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους ,το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2021 ,συμπληρώνοντας στα Αγγλικά ή Γαλλικά την ακόλουθη φόρμα αίτησης :

https://www.bie-paris.org/site/images/Documents/Application_Form_EN_Expo_2020_form.pdf

Οι υποψήφιοι, που θα επιλεγούν ,θα παρουσιάσουν το έργο και τα επιτεύγματά τους ,κατά τη διάρκεια του Expo 2020 Dubai, και ο νικητής θα αναδειχθεί από αρμόδια διεθνή κριτική επιτροπή στις 30 Μαρτίου 2022.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ HAMBERGER

Στις 21.7.2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του υπογράφοντος και των στελεχών του Γραφείου μας (Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόναχο) με υπευθύνους της αλυσίδας καταστημάτων χονδρικής πώλησης τροφίμων και ποτών Hamberger Großmarkt GmbH με σκοπό την προώθηση ελληνικών τροφίμων και ποτών στη γερμανική αγορά.

Η Hamberger, η οποία λειτουργεί με το σύστημα cash and carry στο πρότυπο της πολύ γνωστής αμερικανικής Costco, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων χονδρικής πώλησης τροφίμων και ποτών με έδρα τη Βαυαρία (το κεντρικό κατάστημα έκτασης 14.000 τ.μ. και τα γραφεία διεύθυνσης βρίσκονται στο Μόναχο, ενώ διατηρεί καταστήματα σε Βερολίνο και Σαξονία-Άνχαλτ) με πωλήσεις περίπου 250 εκατ. ευρώ ετησίως και 500 εργαζόμενους. Το πελατολόγιο της Hamberger αποτελείται αποκλειστικά από επιχειρήσεις των κλάδων γαστρονομίας, υπηρεσιών τροφοδοσίας και φιλοξενίας (ξενοδοχεία).

Ο διευθύνων σύμβουλος της αλυσίδας Hamberger εξέφρασε το ενδιαφέρον του για εμπλουτισμό της γκάμας των προϊόντων του καταστήματος με περισσότερα ελληνικά ποιοτικά προϊόντα και πρότεινε να μας αποστείλει κατάλογο των προϊόντων που ήδη διατίθενται, ώστε να του υποδείξουμε στη συνέχεια νέες κατηγορίες προϊόντων που θα μπορούσαν, ενδεχόμενα, να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού. Ως πρώτο τομέα ενδιαφέροντος ανέφερε τα ιχθυηρά και κατά δεύτερο λόγο τα λαχανικά και τυροκομικά προϊόντα.

Ο κ. R. Decker ανταποκρίθηκε πρόθυμα στην πρόταση μας να συμμετάσχει ο υπεύθυνος αγορών του ομίλου για ιχθυηρά στην επιχειρηματική αποστολή την οποία διοργανώνει το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο στο Μεσολόγγι από 16 έως 19 Σεπτεμβρίου και δεσμεύτηκε να εξετάσει τις προτάσεις μας σχετικά με νέα προϊόντα, προκειμένου να έρθει σε άμεση επαφή με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να περιληφθούν στον κατάλογο προμηθευτών του ομίλου. Όπως επεσήμανε, το σημαντικότερο ανασταλτικό πρόβλημα για ανάπτυξη νέων εμπορικών συνεργασιών είναι το θέμα των logistics και η δυνατότητα διάθεσης σημαντικών ποσοτήτων σε μεγάλες συσκευασίες και σε σταθερή βάση.

Παρακαλούμε οι επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται για συνεργασία με την εταιρία Hamberger Großmarkt GmbH, να επικοινωνήσουν με το Γραφείο μας προκειμένου να προωθήσουμε σχετικά αιτήματα και προτάσεις στους υπευθύνους της αλυσίδας καταστημάτων Hamberger.

Θα σας τηρήσουμε ενήμερους για περαιτέρω επί του θέματος εξελίξεις.

Με εκτίμηση,

Νικόλαος Μπελιάς
Σύμβουλος ΟΕΥ Α

Γενικό Προξενείο Μονάχου
Γραφείο Ο.Ε.Υ.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Nikolaos Belias
Leiter der Wirtschafts- und Handelsabteilung

Griechisches Generalkonsulat in München
Möhlstraße 22, D – 81675 München
Tel: +49 89 9988 6713
Fax: +49 89 9988 6721
E-Mail: ecocom-munich@mfa.gr
URL: www.agora.mfa.gr

Έκθεση Θεματικού Τουρισμού , Γαστρονομίας και Οίνου

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση και σας ανακοινώσουμε ότι η έκθεση Θεματικού Τουρισμού , Γαστρονομίας και Οίνου (www.ttgw.gr) θα πραγματοποιηθεί virtual στο Ψηφιακό Εκθεσιακό Κέντρο της Mact Media Group (www.mactexpocenter.gr) στις 22-24 Οκτωβρίου 2021.

Είναι μια σημαντική έκθεση κύρους που προβάλει τον θεματικό τουρισμό από όλη την Ελλάδα. Σημαντικό κομμάτι στην έκθεση έχει η γαστρονομία με παραδοσιακά προϊόντα και ποτά που θα αναδείξει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Έχει στόχο την εξωστρέφεια αλλά και το ελληνικό κοινό, ώστε να αναδείξει όλο τον πλούτο της Ελλάδας καθώς και μορφές τουρισμού που μπορούν να συμβάλουν στις 365 μέρες τουρισμός

Παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο για αναλυτικές πληροφορίες:

 

 

 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ

 

Το Επιμελητήριο Λάρισας διερευνά την πιθανότητα συμμετοχής στην εξαγωγική δράση The Greek Nordic-Baltic Trade, η οποία θα διεξαχθεί από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2021 στην Στοκχόλμη και η οποία θα περιλαμβάνει:

·Για Τρόφιμα & Ποτά (μη-αλκοολούχα):

 

 • Δημιουργία ειδικού ραφιού «The Flavours of Greece» σε 5 καταστήματα  σουπερμάρκετ στην Ευρύτερη Στοκχόλμη (Greater Stockholm) με 1 προϊόν ανά εταιρεία
 • Τα καταστήματα θα ανήκουν στις γνωστές αλυσίδες σουπερμάρκετ ICA & Axfood
 • Προβολή και δυνατότητα πώλησης των προϊόντων σε εκατοντάδες Σουηδούς καταναλωτές ημερησίως, για 4 εβδομάδες
 • Έρευνα ικανοποίησης καταναλωτών & retailer αγοραστών
 • Αναφορές πωλήσεων και στατιστικών στο τέλος της περιόδου των 4ων εβδομάδων + επιστροφή του κόστους των πωληθέντων

 

· Για Κρασί:

 • Τοποθέτηση μίας ετικέτας ανά οινοποιείο, ως house wine, σε 5 restaurant στην Ευρύτερη Στοκχόλμη (Greater Stockholm)
 • Τα restaurant θα είναι “urban” τύπου, πολυσύχναστα με κοινό ηλικίας 30+
 • Δυνατότητα διάθεσης & πώλησης κρασιού για 4 εβδομάδες

Προβολή & ανάδειξη των ελληνικών κρασιών μέσω σημαντικών influencer της Σουηδικής αγοράς

 • Έρευνα ικανοποίησης καταναλωτών & retailer αγοραστών
 • Αναφορές πωλήσεων και στατιστικών στο τέλος της περιόδου των 4ων εβδομάδων + επιστροφή του κόστους των πωληθέντων

Το Επιμελητήριο έχει διαπραγματευτεί προνομιακό κόστος συμμετοχής για τις επιχειρήσεις μέλη του αξίας 1,150€ και βάσει των αριθμού των συμμετεχόντων δύναται να παρέχει και οικονομική υποστήριξη στους συμμετέχοντες.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να επικοινωνήσουνε με την διοργανώτρια εταιρεία RECO EXPORTS στο 2312315310 ή μέσω email στο events@reco-exports.gr με κοινοποίηση στο info@larcci.gr (υπόψη κας Τσολάκη) το αργότερο μέχρι τις 29 Ιουλίου 2021.

 

 

Διαδικτυακή Εκδήλωση για την πλήρη ενημέρωση των Μελών σας για την Δράση του ΕΠΑνΕΚ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 

Η ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ διοργανώνει Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση για την Παρουσίαση στις επιχειρήσεις - Μέλη σας, της Νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 14.00 μ.μ. μέσω της πλατφόρμας zoom, στον ακόλουθο σύνδεσμο

 

 

Στην εκδήλωση θα γίνει αναλυτική παρουσίαση της Δράσης από τον Υπεύθυνο της Δράσης του ΕΦΕΠΑΕ, Κατσαούνη Ευάγγελο και θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που θα υποβληθούν από τα Μέλη σας, με σκοπό την πλήρη ενημέρωσή τους.

Ο Προϋπολογισμός της Δράσης είναι 350 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, τα οποία κατανέμονται σε 300 εκατ. ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 50 εκατ. ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι οι Τουριστικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και ειδικότερα επιχειρήσεις φιλοξενίας κάθε μορφής, τουριστικά πρακτορεία, καθώς και επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, των οποίων οι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Πρόσκληση.

Η Επιδότηση δύναται να ανέλθει έως τα 400.000 ευρώ ανά επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ

Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης, που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% για τις επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ στην κατηγορία 55 και 2,5% για επιχειρήσεις με άλλον επιλέξιμο ΚΑΔ του ετησίου Κύκλου Εργασιών του έτους 2019.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

·Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.

·Να έχουν συμπληρώσει 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά το έτος 2019. Η προϋπόθεση τεκμαίρεται ότι πληρείται στην περίπτωση των επιχειρήσεων που συστάθηκαν εντός του 2020 και για τις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους.

·Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.

·Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά το έτος 2020, ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.

- Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 16/06/2021 και ώρα 10:00

- Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 17:00

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται και θα αξιολογηθούν ηλεκτρονικά με σειρά

προτεραιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα www.aedep.gr ή και να επικοινωνούν με την ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (Κεντρική Προβλήτα Λιμένα Βόλου, Κτίριο Ιάσων/Νότια Αίθουσα, Βόλος, τηλ. 24210/76894-9, aedep@aedep.gr, Υπεύθυνος Κατσαούνης Ευάγγελος).


 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ e-ΕΚΔΗΛΩΣΗ :«ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ


Τετάρτη  21 Ιουλίου, 19:00

Συντονιστείτε μέσω ZΟΟΜ: https://us02web.zoom.us/j/84064136666


Στόχος της δράσης είναι η στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας για το 2021 υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19. Η στήριξη των επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί με την παροχή επαρκούς ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητάς τους, μέσω της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέρους του κεφαλαίου κίνησης.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, όρους χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης & ερωτήματα  korinthia@diaxeiristiki.gr ή στο ☎️27410 24464 (924, 923)

Ανακοίνωση από την Ένωση Λιβανέζων Βιομηχάνων (προϊόντα τροφίμων)

Λάβαμε ενημέρωση από την Πρεσβεία του Λιβάνου στην Αθήνα, αναφορικά με τη διαθεσιμότητα, εκ μέρους της Ένωσης Λιβανέζων Βιομηχάνων, οκτώ ειδών τροφίμων που μπορούν να διοχετευτούν στην ελληνική αγορά.

Πρόκειται για τα κάτωθι προϊόντα:

·Βαρέλι με ταχίνι (18 κιλών)

·Ανάμεικτοι ξηροί καρποί (mixed nuts) και ανάμεικτοι ξεφλουδισμένοι ξηροί καρποί (mixed kernels) σε συσκευασία του κιλού

·Ελαιόλαδο σε μπουκάλι του λίτρου

·Μελάσα ροδιού (ένας τόνος)

·Μεταλλικό νερό (μπουκάλι μισού λίτρου ή μπουκάλι ενάμιση λίτρου)

·Καφές (του κιλού)

·Μπουκάλι κρασί

·Γεμιστή σοκολάτα (του κιλού)

Οι Έλληνες εισαγωγείς και/ή διανομείς που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα, μπορούν να ενημερώσουν το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο αποστέλλοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να έλθουν σε επαφή με τους Λιβανέζους παραγωγούς και να συζητήσουν περαιτέρω σχετικά με τις διαστάσεις, τις τιμές και άλλες λεπτομέρειες.

ARAB-HELLENIC CHAMBER OF COMMERCE & DEVELOPMENT
180-182 Kifissias Av. (Olympionikon Str.) - 15451
N.Psychico - Athens
Tel. +30 210-6711.210/ 6726.882
Fax. +30 210-6746.577
e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr

Ημερίδα ΕΑΔ/ΒΕΑ «Δημόσιος Τομέας: αρωγός ή τροχοπέδη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας

διοργανώνουν την

Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα: 12:00 διαδικτυακή ημερίδα με θέμα:

 

Δημόσιος Τομέας: Αρωγός ή τροχοπέδη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

 


Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της ΕΑΔ στο YouTube

· https://www.youtube.com/watch?v=0Ux3O_DiqVQ

Πάνελ Ημερίδας:

 • Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 • Άγγελος Μπίνης, Διοικητής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
 • Παύλος Ραβάνης, Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας
 • Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ
 • Διονύσης Τσαγκρής, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συντονισμού & Παρακολούθησης του Κανονιστικού Πλαισίου για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
 • Εκπρόσωπος Ernst & Young
 • Γιώργος Γιαγτζής, Εκπρόσωπος Εταιρείας – Μέλος Δ.Σ. Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας

Την ημερίδα θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Νίκος Υποφάντης.

Πρόγραμμα Ημερίδας:

https://aead.gr/images/imerides/2021/BEA_21_7/EAD_BEA_Program.pdf

CC Ελλάς // Ψηφιοποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού//Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021, 11:00-12:30

Θέλετε να μάθετε πώς θα είναι το μέλλον των διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού; Εγγραφείτε εδώ
 

To ICC Germany με το ICC και την υποστήριξη του ICC Ελλάς,

στα πλαίσια του Διεθνούς Φόρουμ

«Το Μέλλον των Διεθνών Εφοδιαστικών Αλυσίδων - Βιώσιμο, Ψηφιακό, Έξυπνο»

διοργανώνουν το 2ο workshop με θέμα την

«Ψηφιοποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού»

«the digitalization of supply chains»

Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021, 11:00-12:30

Στο 2ο workshop εμπειρογνώμονες από την DHL, τη Siemens, τη Voith
και από τρεις νεοσύστατες εταιρείες θα παρουσιάσουν τις ψηφιακές τους λύσεις.

Εξηγούν πώς βελτιώνουν την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού,

πως επηρεάζει η ψηφιοποίηση τους προμηθευτές και τους πελάτες και

πώς διαχειρίζονται τον ψηφιακό μετασχηματισμό εντός των εταιρειών τους.

Στο δεύτερο μέρος, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις παρουσιάζουν υπηρεσίες

που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια

και την ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και γλώσσα του forumη Αγγλική

Το 2ο workshop γίνεται  σε συνέχεια του εναρκτήριου forum, για το οποίο σας είχαμε ενημερώσει,
 και είναι μέρος μίας σειράς διεθνών workshops που αφορούν στα τρέχοντα θέματα και τις πιεστικές ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον 

 

των διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού:

Αν ενδιαφέρεστε να λάβετε πρόσκληση για τα παραπάνω workshops παρακαλούμε εγγραφείτε στο event alert
FREE webinar παρουσίασης του καινοτόμου λογισμικού ανάλυσης αναγκών & Certificate του IFA! Tρίτη 20 Ιουλίου στις 15:00 - 16:30

Εγγραφή στο δωρεάν Webinar:

https://event.webinarjam.com/register/103/5vvgyfy5

Τρίτη 20 Ιουλίου 15:00 - 16:30

Η παρουσίαση του CERTIFICATE "I.R.M.A.v4.0"
"Individual Risk Management Architect"

Το πλήρως ανανεωμένο λογισμικό ανάλυσης αναγκών

 • Βρείτε όσους νέους πελάτες θέλετε με τη νέα επαναστατική μέθοδο και επιλέξτε εσείς με ποιους θέλετε να συνεργαστείτε.
 • Κάντε τους πελάτες να σας ψάχνουν με το νέο λογισμικό ανάλυσης αναγκών IRMA που θα σας ξεχωρίσει απόλυτα.
 • Τα 5 νέα εργαλεία του IRMA v 4.0 - Πέτυχε όλους τους στόχους σου.
 • Προσεγγίστε διαφορετικά τους πελάτες, κλείστε περισσότερα ραντεβού, κάντε τους να συζητούν για σας και να σας προτείνουν με ενθουσιασμό.

Το αναβαθμισμένο εργαλείο υπολογισμού των παροχών της κοινωνικής ασφάλισης με όλες τις αλλαγές.

Καινοτόμος επιστημονική τεχνική ασφαλιστικής συμβουλευτικής

που θα σας διαφοροποιήσει στην αγορά και θα εκτινάξει την παραγωγή σας!

ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΑ!!!

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΔΩΡΟ  για 3 μήνες, το νέο CRM πρόγραμμα σε όλους τους συμμετέχοντες!
Ένα πανίσχυρο εργαλείο που θα απογειώσει την παραγωγή σας.

Διεθνές Φόρουμ «Ασφάλεια και προστασία της εργασίας» (BIOT-2021)

Σας ενημερώνουμε ότι, το Διεθνές Φόρουμ και Έκθεση «Ασφάλεια και προστασία της εργασίας» θα πραγματοποιηθεί υπο την Αιγίδα της Ρωσικής Κυβέρνησης την περίοδο 7-10 Δεκεμβρίου 2021 στο Εκθεσιακό Κέντρο "Expocentre" της Μόσχας.

Σύμφωνα με τους οργανωτές του, το Φόρουμ αναμένεται να συγκεντρώσει περί τους 25.000 εμπειρογνώμωνες στον τομέα προστασίας εργασίας και βιομηχανικής ασφάλειας από 60 χώρες παγκοσμίως.

Για ενημέρωσή σας επισυνάπτουμε την παρουσίαση του Φόρουμ (Συν1), το Δελτίο Τύπου (Συν2), καθώς και το πρόγραμμα συνεργασίας (Συν3).

Επιχειρηματική αποστολή ECOMONDO-KEY ENERGY (26-29.10.2021, ΡΙΜΙΝΙ ΙΤΑΛΙΑ)

Έχουμε την τιμή να σας ενημερώσουμε ότι, επανέρχονται δυναμικά οι πολύ σημαντικές διεθνείς εκθέσεις παγκοσμίου εμβέλειας ECOMONDO και KEY ENERGY (https://en.ecomondo.com, https://en.keyenergy.it/) οι οποίες είναι αφιερωμένες στο περιβάλλον και στην κουλτούρα της επαναχρησιμοποίησης.

Στο πλαίσιο των εν λόγω εκθέσεων το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Εκθεσιακό Κέντρο του Ρίμινι (I.E.G. SpA) διοργανώνει όπως κάθε χρόνο μια επιχειρηματική αποστολή στo Ρίμινι (Ιταλία) με προγραμματισμένη αναχώρηση την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου από το αεροδρόμιο ‘Μακεδονία’ για τις εταιρείες της Βόρειας Ελλάδας και αντίστοιχα από το ‘Ελ. Βενιζέλος’ για τις εταιρείες της Νότιας Ελλάδας και επιστροφή την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021.

Παρακάτω σας αποστέλλω το Link όπου θα καταχωρίσετε τα στοιχεία της εταιρείας σας και θα σημειώσετε το maximum τριάντα (30) προϊόντα που επιθυμείτε να βρείτε στην έκθεση από τον on-line κατάλογο.

http://buyers.iegexpo.it/ric21/en/step0?agente=1092365

Προσοχή:

Οι θέσεις είναι πολύ περιορισμένες και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν συμμετοχή, το Επιμελητήριο μας προσφέρει για ένα (1) άτομο από την κάθε εταιρεία το ακόλουθο πακέτο υπηρεσιών που ανέρχεται στην προνομιακή τιμή των 350,00 Ευρώ+24% Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει:

· Αεροπορικό εισιτήριο

· Φιλοξενία για 4 διανυκτερεύσεις με πρωϊνό σε ξενοδοχείο 4 αστέρων για ένα (1) άτομο

·Μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και καθημερινά από το ξενοδοχείο στην έκθεση

·Ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα στην έκθεση

·Δωρεάν είσοδο στην έκθεση

·Κατάλογο εκθετών

·Συναντήσεις b2b με αντίστοιχες ιταλικές εταιρείες

·Διερμηνέα σε περίπτωση που δεν ομιλείτε άπταιστα την Αγγλική ή την Ιταλική γλώσσα και μόνο για την ημέρα των b2b συναντήσεων

Η προαναφερθείσα τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων και μέχρι εξαντλήσεως των προσφορών των αεροπορικών εταιρειών.

Η δήλωση συμμετοχής θα είναι έγκυρη εφόσον πραγματοποιηθεί το έμβασμα για την συμμετοχή στον κάτωθι λογαριασμό:

ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

EFG Eurobank Ergasias

IBAN GR 830260 12200 0047020 0047440

SWIFT: ERBKGRAA.

Σε περίπτωση που θέλετε για δικούς σας λόγους να ακυρώσετε την συμμετοχή σας στην αποστολή, το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης θα προβεί στις απαραίτητες κρατήσεις χρημάτων, λόγω προστίμου που επιβάλουν τόσο οι αεροπορικές εταιρείες για ακυρώσεις εισιτηρίων όσο και τα ξενοδοχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο κα Μπέττυ Μακρή (Τηλ: 2310.947744,947844 ή μέσω e-mail betty@italchamber.gr).

EΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ Κ ΔΙΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: 1o Ετήσιο Συνέδριο “Athens Space & Satellite Industry Summit”: «Η Ελλάδα προ των πυλών της Διαστημικής και Δορυφορικής Βιομηχανίας »

1. Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 7 και την Πέμπτη 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά το 1o Ετήσιο Συνέδριο “Athens Space & Satellite Industry Summit.

2. Τo Συνέδριo πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την υποστήριξη της Ένωσης Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ), επιστημονικών, θεσμικών και επαγγελματικών Φορέων.

Οι τομείς και οι θεματικοί άξονες

Οι κύριοι θεματικοί άξονες του «Athens Space & Satellite Industry Summit» επικεντρώνονται στους εξής τομείς:

1.Δυνατότητες και προοπτικές των ελληνικών Επιχειρήσεων Διαστημικής Τεχνολογίας.

Καταγραφή και εκτίμηση των εθνικών και διεθνών προοπτικών των Ελληνικών Επιχειρήσεων Διαστημικής Τεχνολογίας. Εκτίμηση των δυνατοτήτων και των προοπτικών τους σε σχέση με τα ελληνικά προγράμματα διαστημικής τεχνολογίας.

2.Οι προοπτικές της Ελληνικής Επιστημονικής Κοινότητας σε Διαστημικά Προγράμματα.

Καταγραφή των δυνατοτήτων της Ελληνικής Επιστημονικής Κοινότητας σε διεθνή ερευνητικά και αναπτυξιακά Προγράμματα και Συνεργασίες. Παρουσίαση χαρακτηριστικών

επιστημονικών προτάσεων και υλοποιήσεων.

3.Η ελληνική Στρατηγική για τη Διαστημική και Δορυφορική Ελληνική Βιομηχανία:

Παρουσίαση του στρατηγικού πλαισίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τους

τομείς του Διαστήματος, των Δορυφόρων και των Δορυφορικών Επικοινωνιών.

4.Η διεύρυνση και ανάπτυξη της συνεργασίας της Ελληνικής Βιομηχανίας Διαστήματος, των Ερευνητικών Κέντρων, των Πανεπιστημίων, της Επιστημονικής Κοινότητας τα οποία

δραστηριοποιούνται σε σχετικούς με το διάστημα τεχνολογικούς τομείς.

5.Η αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης που έχουν σχέση με τη Διαστημική και

Δορυφορική Έρευνα και Ανάπτυξη. Καταγραφή και διερεύνηση των προοπτικών

χρηματοδότησης που έχουν οι ελληνικές Εταιρείες και Φορείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρουσίαση Εφαρμογών και Έργων που έχουν άμεση σχέση με δορυφορικές και

Διαστημικές Τεχνολογίες σε τομείς όπως:

οι τηλεπικοινωνίες, η τηλεπισκόπηση, η τηλεμετρία, τα geodata, η γεωργία, η ναυσιπλοΐα, η προστασία περιβάλλοντος, οι εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS). Επίσης οι ψηφιακές τεχνολογίες, οι εφαρμογές τους, τα νέα υλικά που δημιουργούνται στο Διάστημα κ.α.

Το Συνέδριο «Athens Space & Satellite Industry Summit» θα πλαισιωθεί με Συζητήσεις «Στρογγυλής Τραπέζης» και στις δύο ημέρες της διεξαγωγής του, όπου θα κατατεθούν προτάσεις Επιστημονικών και Επαγγελματικών Φορέων για την αναγκαιότητα εθνικής στρατηγικής για τους τομείς του Διαστήματος και των Δορυφορικών Τεχνολογιών και θα συζητηθούν με αρμόδιους κυβερνητικούς εκπροσώπους. Στις συζητήσεις θα κληθούν να συμμετάσχουν και να σχολιάσουν πολιτικοί, υπηρεσιακοί, θεσμικοί παράγοντες, όπως και υψηλόβαθμα στελέχη από Φορείς και Εταιρείες του Διαστήματος και των Δορυφορικών Τεχνολογιών.

Το σχηματικό και αρχικό πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι το εξής:

Τετάρτη 7 Ιουλίου

09:30 – 09:40: Ψηφιακή Προσέλευση

09:40 – 10:00: Έναρξη Εργασιών Α΄ Ημέρας – Χαιρετισμοί

10:00 – 11:00: Οι δυνατότητες και οι προοπτικές συνεργασίας των ελληνικών Επιχειρήσεων

Διαστημικής Τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

11:00 – 12:00: Η αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης που έχουν σχέση με τη Διαστημική και Δορυφορική Έρευνα και Ανάπτυξη. Δυνατότητες και προοπτικές των ελληνικών Επιχειρήσεων Διαστημικής Τεχνολογίας

12:00 – 12:30: Digital Break – Επίσκεψη στην Ψηφιακή Έκθεση

12:30 – 13:30: Οι προοπτικές της Ελληνικής Επιστημονικής Κοινότητας σε Διεθνείς Συνεργασίες και Διαστημικά Προγράμματα (Μέρος 1)

13:30 – 14:30: Οι προοπτικές της Ελληνικής Επιστημονικής Κοινότητας σε Διεθνείς Συνεργασίες και Διαστημικά Προγράμματα (Μέρος 2ο)

14:30 – 15:00: Digital Break – Επίσκεψη στην Ψηφιακή Έκθεση

15:00 – 16:00: Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης : Η ελληνική Στρατηγική για τη Διαστημική και Δορυφορική Ελληνική Βιομηχανία

Πέμπτη 8 Ιουλίου

09:30 – 09:40: Ψηφιακή Προσέλευση

09:40 – 10:00: Έναρξη Εργασιών Β΄ Ημέρας – Χαιρετισμοί

10:00 – 11:00: Η διεύρυνση και ανάπτυξη της συνεργασίας της Ελληνικής Βιομηχανίας

Διαστήματος, των Ερευνητικών Κέντρων, των Πανεπιστημίων και της διεθνούς Επιστημονικής Κοινότητας.

11:00 – 12:00: Η διεύρυνση και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών της Ελληνικής Βιομηχανίας

Διαστήματος. Οι διεθνείς προοπτικές των ελληνικών Επιχειρήσεων Διαστημικής Τεχνολογίας.

12:00 – 12:30: Digital Break – Επίσκεψη στην Ψηφιακή Έκθεση

12:30 – 13:30: Παρουσίαση Εφαρμογών και Έργων που έχουν άμεση σχέση με δορυφορικές και Διαστημικές Τεχνολογίες (Μέρος 1)

13:30 – 14:30: Παρουσίαση Εφαρμογών και Έργων που έχουν άμεση σχέση με δορυφορικές και Διαστημικές Τεχνολογίες (Μέρος 2ο )

14:30 – 15:00: Digital Break – Επίσκεψη στην Ψηφιακή Έκθεση

15:00 – 16:00: Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης : Η ελληνική Στρατηγική για τη Διαστημική και Δορυφορική Ελληνική Βιομηχανία. Οι διεθνείς προοπτικές. Η διάρθρωση του Προγράμματος μπορεί να αλλάξει με την προσθήκη παράλληλων συνεδριάσεων

και νέων θεματικών ενοτήτων. Οι αλλαγές θα ανακοινώνονται από τα ψηφιακά Μέσα Ενημέρωσης της Teamworks.

Χρήσιμες πληροφορίες για το Συνέδριο:

Ημερομηνία: Τετάρτη 7 και Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 και ώρα 09:40 – 16:00

Εγγραφή: Ελεύθερη συμμετοχή (δωρεάν ) χωρίς την καταβολή συμμετοχής.

Απαραίτητη η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στο site: https://space-satellite.gr/

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2104225585, 2104225520, info@teamworks.gr.

Στις Συμμετέχουσες και Συμμετέχοντες θα δοθούν και βεβαιώσεις παρακολούθησης για κάθε μέρα ξεχωριστά και εφόσον έχουν παρακολουθήσει το 80% του Συνεδρίου της κάθε ημέρας.

 

SAVE THE DATE: Arab - Hellenic Food Conference: September 21st - 22nd, 2021 (e-edition)

Πρόσκληση διαδικτυακής εκδήλωσης

 

 

Σύνδεσμος πλατφόρμας ZOOM:

https://zoom.us/j/94059133915?pwd=NDhtSTF1WTIzRVB0bzgxR1gvcUFnUT09

Επιστολή Ενημέρωσης

 

7η ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ PATRAS IQ (8, 9 και 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021)

 

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι η 7η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras Innovation Quest (Patras IQ) θα διεξαχθεί με Phygital τρόπο στις 8, 9 και 10 Οκτωβρίου 2021.Η «Οργανωτική Επιτροπή Patras IQ», συνεχίζοντας με καινοτόμο τρόπο την δραστηριότητα της, αποφάσισε την διεξαγωγή της με τον παραπάνω τρόπο, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και μέσα που θα επιτρέψουν, να συμμετέχουμε όλοι ,σε ένα ψηφιακό «τόπο» συζήτησης ,διασύνδεσης ,προβολής και συνεργασίας.

Στόχος μας είναι μία αναβαθμισμένη και υψηλού επιπέδου διοργάνωση που θα εξυπηρετήσει εκθέτες και συμμετέχοντες ,ενώ παράλληλα θα διεγείρει το ενδιαφέρον του κοινού μέσα από την παρουσίαση καινοτόμων ιδεών και προϊόντων, την δημιουργία νέων ξεπερνώντας τις προσδοκίες του.

Το επιμελητήριο Αχαΐας που συμμετέχουμε στην έκθεση, ως συνδιοργανωτής από το 2012, αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση που η 7η έκθεση PATRAS IQ θα γίνει με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και καλούμε τα μέλη μας, να στηρίξουν την πρωτοβουλία με τη συμμετοχή τους και την παρουσία τους.

Ενημερώνουμε δε πως υλοποιούμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα διεθνοποίησης του θεσμού, με χώρες της Μεσογείου, που ήδη έχει σημαντικά αποτελέσματα.

Η 7η έκθεση PATRAS IQ φιλοδοξεί να είναι η πρώτη virtual έκθεση καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας με παράλληλη digital επικοινωνία, που απαντά στις αυξημένες ανάγκες της νέας ψηφιακής πραγματικότητας έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα. Ξεπερνώντας τους περιορισμούς που έχει επιφέρει ο Covid-19 ,oι εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με ένα διευρυμένο κοινό μέσα από μια ψηφιακή εμπειρία που μπορεί να πραγματοποιηθεί οπουδήποτε, κάθε στιγμή, ξεπερνώντας τυχόν όρια που πιθανόν θέτει η δια ζώσης συμμετοχή.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν προγραμματισμένες συναντήσεις μέσω web και να επικοινωνήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από μια μοναδική διαδραστική εμπειρία. Το στήσιμο του περιπτέρου, ο τρόπος έκθεσης και η παρουσίαση των ώριμων και καινοτόμων επιστημονικών ιδεών θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Έρευνας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και το Γραφείο Μηχανοργάνωσης της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών το οποίο θα έρθει σε επαφή μαζί σας για τις οργανωτικές λεπτομέρειες. Στο παράρτημα Ι που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τρεις (3) τύποι ψηφιακών περιπτέρων που θα φιλοξενηθούν στην έκθεση.

Παράλληλα με την ψηφιακή έκθεση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης live streaming ομιλιών από σημαντικούς εκπροσώπους του επιστημονικού και επιχειρηματικού χώρου ,της Πολιτείας και χρηματοοικονομικών και επενδυτικών οργανισμών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εντός των επόμενων 15 ημερών θα σας αποσταλούν περισσότερες πληροφορίες για την δήλωση και τους όρους συμμετοχής σας.

Με χαρά αναμένουμε να σας καλωσορίσουμε στην Phygital 7η Patras IQ 2021.

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Δεν υπάρχουν Δραστηριότητες
Δείτε όλες τις δραστηριότητες
Πίνακας Ανακοινώσεων
Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις
Δημοσκόπηση
“Καμία δημοσκόπηση που μπορείτε να συμμετέχετε δεν είναι διαθέσιμη την στιγμή αυτή.„
Αρχείο δημοσκοπήσεων
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)