Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
Είσοδος Μελών
Γρήγορη Αναζήτηση
Παπακυριαζή 44
TK 41222, Λάρισα

τηλ: 2410 255388
φαξ: 2410 257522
email:
Ηλεκρονικές Υπηρεσίες Εγγραφή Μέλους Προσφορές – Ζητήσεις Εκθέσεις Προκηρύξεις Forum Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ

Κοινοποιήθηκε η νέα εγκύκλιος 17312/Δ9.506/2020 "Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων".

Σκοπός της εγκυκλίου είναι η καθοδήγηση τόσο των επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία, στο πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας, ανεστάλη ολικώς ή εν μέρει, όσο και αυτών που τελούν ήδη σε λειτουργία, ως προς τη λήψη ή τη διατήρηση ή/και βελτίωση ήδη υφιστάμενων μέτρων και πρακτικών πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού SARS COV -2, προκειμένου αφενός να προστατευθεί η υγεία των εργαζομένων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και αφετέρου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Τα μέτρα και οι συναφείς οδηγίες εκκινούν από τις βασικές αρχές και πρόνοιες του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ιδίως δε του Κώδικα Νόμων για την Υγεία & Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), ν.3850/2010, καθώς και τις οδηγίες και κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ, της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και αποφάσεις αρμοδίων φορέων, ιδίως δε της κ.υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27815/3.5.2020. Επισημαίνεται ότι η νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων εφαρμόζεται, εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς, σε όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και για κάθε εργαζόμενο που απασχολείται από τον εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, περιλαμβανομένων των ασκούμενων και μαθητευόμενων, σύμφωνα δε με αυτή ο εργοδότης υποχρεούται να διασφαλίζει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα Taxheaven:

https://www.taxheaven.gr/news/48728/h-dhlwsh-aytoaxiologhshs-twn-epixeirhsewn-kai-ta-metra-prolhpshs-kai-prostasias-poy-prepei-na-throyn

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ SARS-COV-2

Στην απόφαση επισυνάπτεται έντυπο αυτοαξιολόγησης της επιχείρησης προκειμένου οι επιχειρήσεις να διευκολυνθούν στη λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 για την ολοκληρωμένη προστασία των εργαζομένων.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Συμμετοχή στο έργο με τίτλο: SHARE – Promoting work-life balance in companies and a better sharing of care between men and women

Η Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και το Επιμελητήριο Λάρισας σας προσκαλούν να δηλώσετε συμμετοχή στο έργο με τίτλο: “SHARE – Promoting work-life balance in companies and a better sharing of care between men and women” το οποίο υλοποιείται με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (συντονιστής φορέας), του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και του Οργανισμού για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών Women On Top.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα REC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Grant Agreement Number: 881730 – SHARE REC-AG-2019/REC-RGEN-WWLB-AG-2019).

Στοχεύει στην αντιμετώπιση των παραδοσιακών και στερεοτυπικών έμφυλων ρόλων εντός της οικογένειας και στην προώθηση της συμφιλίωσης μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής (work-life balance), δίνοντας έμφαση στο εργασιακό περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές ευρωπαϊκές και εθνικές προτεραιότητες και αναπτύσσοντας συμπληρωματικές δραστηριότητες που ενεργούν με πολυδιάστατο και πολύπλευρο τρόπο.

Η εθνική προτεραιότητα, που καθορίστηκε από τον πρόσφατο εθνικό νόμο 4604/2019 «Για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων», ορίζει ότι πρέπει να αναπτυχθούν συγκεκριμένα κριτήρια από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) για την επιβράβευση των επιχειρήσεων που προωθούν την ισότητα των φύλων.

Το SHARE σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη αυτή την εθνική προτεραιότητα, καθώς και τη Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2016-2019) και συγκεκριμένα την πρωτοβουλία για τη συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Έτσι, περιλαμβάνει το σχεδιασμό ενός πιλοτικού Προγράμματος Ισότητας που θα οδηγήσει στην απονομή πιλοτικού Σήματος Ισότητας για της Επιχειρήσεις που θα ενδιαφερθούν να λάβουν μέρος. Η πιλοτική αυτή διαδικασία θα συμβάλλει στην ανάπτυξης συγκεκριμένης μεθοδολογίας για την απόκτηση Σήματος (κριτήρια, προδιαγραφές), η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την εφαρμογή της νομοθετικής διάταξης περί Σήματος Ισότητας στην πράξη.

Ταυτόχρονα, το Έργο προβάλει τον ρόλο του πατέρα ως κομβικό στην ανατροφή και ανάπτυξη του παιδιού ώστε να τον ενθαρρύνει να αναλάβει ισότιμα με τη μητέρα το καθήκον της φροντίδας των παιδιών αλλά και των ηλικιωμένων και αδύναμων μελών της οικογένειας.

Ειδικότερα, οι κύριοι στόχοι του Έργου είναι:

 • η δέσμευση επιχειρήσεων να εφαρμόσουν ευαίσθητες στο φύλο παρεμβάσεις για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
 • η προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες
 • η συμβολή στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την καθιέρωση της απονομής του Σήματος Ισότητας σε επιχειρήσεις (διαδικασία, κριτήρια και αξιολόγηση)
 • η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της συμφιλίωσης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των ανδρών
 • η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από φιλικές για την οικογένεια εργασιακές ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες συμφιλίωσης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τόσο για εργοδότες όσο και για εργαζόμενους.
Αν ενδιαφέρεστε να δηλώσετε συμμετοχή στο Πρόγραμμα πιλοτικού Σήματος Ισότητας SHARE, πατήστε εδώ

Διαδικτυακή Πρωτοχρονιάτικη Εκδήλωση | Virtuelle Neujahrsveranstaltung

Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις αγροτικές περιοχές με ορίζοντα το 2040 – Υποστηρικτικό υλικό για διεξαγωγή εργαστηρίων

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση ενός Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις αγροτικές περιοχές, δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) υποστηρικτικό πακέτο για τη διοργάνωση τοπικών εργαστηρίων/συζητήσεων, το οποίο τίθεται στη διάθεση των αγροτικών κοινοτήτων, των κατοίκων, φορέων και ομάδων που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο.

Στα εργαστήρια αυτά τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν με πρωτοβουλία των ενδιαφερόμενων, στόχος είναι οι κάτοικοι της υπαίθρου να συζητήσουν για το πώς θα ήθελαν να είναι η περιοχή τους, πώς ενδέχεται να αλλάξει κατά τα επόμενα 20 χρόνια, τι εξελίξεις που θα ήθελαν να δουν και ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε η περιοχή τους να γίνει ο τόπος που ονειρεύονται.

Τα αποτελέσματα των συζητήσεων θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης EC-RURAL-VISION-WELCOME-TO-OUR-RURAL@ec.europa.eu.

· Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε ηλεκτρονικά το υποστηρικτικό υλικό στην ελληνική γλώσσα.

· Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές.

· Μη διστάσετε να προωθήσετε το μήνυμα σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα/ομάδα που δραστηριοποιείται στην ελληνική ύπαιθρο.

Για διευκρινίσεις/ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στη Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, e-mail: ead@mou.gr, τηλέφωνα: 210 5275142, 210 5275027, 210 5275229.

 

Δωρεάν webinar για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ΕΕΑ-ΕΙΑΣ με θέμα: «Οι Πωλήσεις Ασφαλιστικών Προϊόντων σε Ψηφιακό Περιβάλλον»

Το Επιμελητήριο Λάρισας σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε το δωρεάν webinar που οργανώνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ( ΕΕΑ) , με θέμα, " Οι πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων σε ψηφιακό περιβάλλον”.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΕΕΑ-ΕΙΑΣ , την Παρασκευή 18/12/2020 και ώρα 16:00 έως 19:00 πραγματοποιείται δωρεάν webinar για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Εισηγητής του webinar το οποίο αφορά τις πωλήσεις σε ψηφιακό περιβάλλον έχει εισηγητή τον κ. Γιώργο Χανό και θα εστιάσει στο τόσο επίκαιρο ζήτημα που σχετίζεται με την ανάπτυξη των εργασιών.

Σύντομο Βιογραφικό: Ο κος Γιώργος Χανός, είναι Σύμβουλος Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτων σημαντική εφαρμοσμένη εμπειρία και εξειδίκευση επί θεμάτων Ασφαλιστικών Θεσμών, Ασφαλιστικής Τεχνικής και Επικοινωνίας. Ο κος Χανός είναι τακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, πρωτίστως σε εκπαιδευτικά αντικείμενα του ενδιαφέροντος των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, περιοδικός εισηγητής των Πανεπιστημίων Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και Εκπαιδευτικός Σύμβουλος ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. Κατά τη σταδιοδρομία του, έχει διατελέσει σε διευθυντικές θέσεις ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, ενώ έχει αναπτύξει εξειδικευμένο συγγραφικό έργο και συστηματική εκπαιδευτική δραστηριότητα σε καίριους τομείς ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος.

Για να παρακολουθήσετε το webinar κάντε εγγραφή στο σύνδεσμο που ακολουθεί στην πλατφόρμα (ZOOM):

https://zoom.us/webinar/register/WN_Wyq-T76JTTWqQ2gg3TKlqg

MobiliseSME - Το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του ΣΘΕΒ για την κινητικότητα των εργαζομένων στην Ε.Ε.

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) συμμετέχει στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο έργο Mobilise SME (Business Exchange and Mobility Programme for SMEs) που ξεκίνησε επίσημα με διάρκεια 2 έτη (2020 - 2022) και αφορά την κινητικότητα του προσωπικού που απασχολούνται σε ΜΜΕ της Ε.Ε. Θα επιθυμούσαμε να σας παρέχουμε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο και τη συμμετοχή σας σε αυτό.

Κοινοπραξία Mobilise SME

Στην κοινοπραξία συμμετέχει ως εταίρος του έργου και ο ΣΘΕΒ μαζί με 11 άλλους οργανισμούς - φορείς από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συμμετέχουσες χώρες είναι το Βέλγιο, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σερβία, η Κροατία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ιταλία, η Αυστρία, η Ελλάδα, η Γαλλία και το Μαυροβούνιο. Ωστόσο, εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να συμμετάσχουν στο έργο.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει τις μετακινήσεις και τις ανταλλαγές υπαλλήλων, διευθυντών ή/ και (συν) ιδιοκτητών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε άλλη επιχείρηση που έχει την έδρα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι μετακινήσεις αυτές έχουν ως στόχο την:

 1. ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού των επιχειρήσεων
 2. βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων τους
 3. ενίσχυση και την ανάπτυξη των δεσμών με τους ευρωπαίους εταίρους (αυξάνοντας έτσι τις επιχειρηματικές ευκαιρίες διεθνώς)

Κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος Mobilise SME:

 • Το έργο περιλαμβάνει την ανταλλαγή προσωπικού από μία ΜΜΕ που εδρεύει σε χώρα της Ε.Ε. σε άλλη επιχείρηση που έχει την έδρα της στην Ε.Ε.
 • Το πρόγραμμα επιτρέπει σε εταιρείες με προηγούμενες συμφωνίες ή συνεργασίες να συμμετέχουν
 • Δεν υπάρχουν προθεσμίες για συμμετοχή. Το έργο Mobilise SME εκτελείται συνεχώς μέχρι τα μέσα του 2022
 • H ελάχιστη περίοδος κινητικότητας είναι ένας μήνας με μέγιστη περίοδο τους έξι μήνες
 • Το προσωπικό εξακολουθεί να απασχολείται στην Εταιρεία Αποστολής (Sending Company) κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας
 • Η κινητικότητα συγχρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

Μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντας εγγραφή στον επίσημο ιστότοπο του έργου ή επικοινωνώντας με οποιοδήποτε από τα τοπικά σημεία επαφής που εκπροσωπούν το πρόγραμμα στις αντίστοιχες περιοχές τους. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι, διευθυντές ή/ και (συν) ιδιοκτήτες.

Για την εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη φόρμα εδώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του MobiliseSME καθώς και στην ιστοσελίδα του ΣΘΕΒ.

Για επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το έργο μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία του ΣΘΕΒ.

Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Επιμελητηρίου Λάρισας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ/ΓΕΥΔ)

 

Σας ενημερώνουμε ότι στη Λάρισα λειτουργεί 1 από τα 50 Κέντρα – Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ/ΓΕΥΔ) τα οποία παρέχουν δωρεάν εξατομικευμένες συμβουλές, οδηγίες και ενεργή υποστήριξη στα θέματα διαχείρισης οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Λόγω της πανδημίας η ενημέρωση πραγματοποιείται αποκλειστικά τηλεφωνικά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Το τηλέφωνο για προγραμματισμό (τηλε) συνάντησης είναι το 213 212 5730.

ΚΕΥΔ Λάρισας: Αεροδρομίου 13, Λάρισα (Δημαρχείο)

Στην ιστοσελίδα μας www.keyd.gov.gr μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

 

Διαδικτυακή Διημερίδα EaSI BASIC 16 & 17 Δεκεμβρίου 2020

 

Building Alternative Skills’ Innovative sChemes – BASIC «Οικοδομώντας Εναλλακτικά Καινοτομικά Σχήματα Δεξιοτήτων»
EaSI-PROGRESS - Awareness Raising Activities on “Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults”
Δράση BASIC - VS/2018/0022

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

με τη συμμετοχή του ΟΑΕΔ, του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και του ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ και τη συμβολή του EPALE διοργανώνει

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

με θέμα:

«Πολιτικές και Προτάσεις Διαμόρφωσης Διαδρομών Αναβάθμισης Δεξιοτήτων για ενήλικους με χαμηλά προσόντα»

Την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020, ώρα έναρξης 12:30 μ.μ.
& Την Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020, ώρα έναρξης 10:00 π.μ.

Στη Διημερίδα θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Δ/νση Απασχόλησης), του Ευρωπαϊκού Δικτύου Βασικών Δεξιοτήτων (EBSN), της Εθνικής Μονάδας Υποστήριξης EPALE, του Εθνικού Ινστιτούτου Ανάλυσης Δημόσιων Πολιτικών (INAPP - Ιταλία), και του Οργανισμού Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (AFPA - Γαλλία).

Στη Διημερίδα θα παρουσιαστεί η Δράση EaSI BASIC και τα βασικά αποτελέσματα της καθώς επίσης και τα συμπεράσματα της εξωτερικής αξιολόγησης της. Η Διημερίδα θα ολοκληρωθεί με συζήτηση εμπειρογνωμόνων του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σχετικά με προκλήσεις και στόχους των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων ενηλίκων με χαμηλά προσόντα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Δελτίο Τύπου.

Πρόγραμμα της Ημερίδας

Σύντομο Ενημερωτικό του Έργου


Για τη Διαδικτυακή ημερίδα είναι απαραίτητη η προεγγραφή.

https://zoom.us/meeting/register/tJ0lfuypqDIsGdTMvyZfMYD14u5ibKsJyxzJ

Meeting ID: 998 9516 9630

Passcode: 069144

* Η Διημερίδα θα καταγράφεται (recording) και θα μεταδίδεται ζωντανά (live steaming) για τους σκοπούς επικοινωνίας και προβολής της δράσης.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Το Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου σας προσκαλεί στην διαδικτυακή εκδήλωση DeTalks: Creative and Inclusive non-verbal Education που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17:30-19:30.

Στο δίωρο πρόγραμμα της εκδήλωσης, που εντάσσεται στο πλαίσιο του “Λάρισα- Πόλη που Μαθαίνει”, θα έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε και να εξοικειωθούμε με δημιουργικά και εκπαιδευτικά εργαλεία, παιχνίδια και πρακτικές μη γλωσσικής επικοινωνίας, εμπνευσμένα από τις παραστατικές και τις εικαστικές τέχνες, που δημιουργήθηκαν για να υποστηρίξουν τη γλωσσική εκπαίδευση νέων προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων άσυλο.

Θα προβληθεί επίσης επεξηγηματικό οπτικοακουστικό υλικό και θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για τη διάθεση του οδηγού που περιλαμβάνει όλες τα εργαλεία και τις πρακτικές του DeTalks και διατίθεται σε 8 γλώσσες.] Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom meetings.

Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης παρακαλούμε κάντε την προεγγραφή σας εδώ (https://forms.gle/4mZ688iyVw5nR9y57) το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020.

Σε περίπτωση υπεράριθμων εγγραφών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για το έργο DeTalks συνεργάστηκαν 8 Ευρωπαϊκοί καλλιτεχνικοί και πολιτιστικοί οργανισμοί μέλη του διεθνούς δικτύου RΟΟTS&ROUTES International: Centro di Creazione e Cultura (Ιταλία), Les Têtes de l’ Art (Γαλλία), ROOTS&ROUTES Cologne (Γερμανία), Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (Ελλάδα), Subjective Values Foundation (Ουγγαρία), Stichting ROOTS &ROUTES και House of Knowledge (Ολλανδία), υπό το συντονισμό του Folkuniversitet (Σουηδία), πρωτοπόρου οργανισμού στη γλωσσική εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών στη χώρα.

Το έργο Detalks συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ.

Διαδικτυακή Ημερίδα για τον Αθλητικό Τουρισμό και τις Αναπτυξιακές Προοπτικές για την Περιφέρεια Θεσσαλίας - Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020, στις 17.00

Διαδικτυακή Ημερίδα για τον Αθλητικό Τουρισμό και τις Αναπτυξιακές Προοπτικές για την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020, στις 17.00

Χαιρετισμοί

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

ΝΙΚΟΣ ΛΙΟΥΠΑΣ Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΙΝΑΣ Εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας

Τίτλος Εισήγησης: Αθλητικός Τουρισμός . η επόμενη ημέρα στην μετά covid-εποχή

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΡΑΣ Δημοσιογράφος-Δικηγόρος - Αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Ένωσης Αθλητικών Συντακτών (AIPS)

Τίτλος Εισήγησης: Ο Αθλητικός Τουρισμός, ως υβριδικός μοχλός επανεκκίνησης   του Αθλητισμού και της Οικονομίας, μετά τον κορωνοιό.

ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΡΟΝΤΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τίτλος Εισήγησης Αθλητικός Τουρισμός: Μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης»


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ – Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Λάρισας

Τίτλος Εισήγησης: Αναπτυξιακές προοπτικές του Αθλητικού Τουρισμού

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΟΥΛΑΣ – Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Πρόεδρος Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας

Τίτλος Εισήγησης: Οι αθλητικές διοργανώσεις ως παράγοντας τοπικής ανάπτυξης: η περίπτωση των αγώνων δρόμου στη Θεσσαλία.

Συντονισμός ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΕΛΛΑΣ - Δημοσιογράφος

 

Η ημερίδα θα μεταδοθεί απο το κανάλι στο Ytube του Επιμελητηρίου Λάρισας

https://www.youtube.com/user/chamberlarissa

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ CLICK AWAY

Tο Επιμελητήριο Λάρισας εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στο νέο μέτρο που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης για τη λειτουργία της αγοράς με τη μέθοδο  click away, μέτρο το οποίο καταστρατηγεί την ισότιμη λειτουργία των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου και σαφέστατα ευνοεί τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η εφαρμογή του μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει , καθώς αφορά μόνο στο 15% των επιχειρήσεων που διατηρούν e-shops. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς οδηγεί τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην απόλυτη καταστροφή.

Ωστόσο προς ενημέρωση και εν αναμονή της ΚΥΑ   επισυνάπτουμε την παρουσίαση του Υπουργείου για την σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας. 

6ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας – Σουηδίας Η Μετάβαση της Ελλάδας προς ένα Βιώσιμο Μέλλον Βιώσιμες Δημόσιες Μεταφορές

6ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας – Σουηδίας

Η Μετάβαση της Ελλάδας προς ένα Βιώσιμο Μέλλον

Βιώσιμες Δημόσιες Μεταφορές


 

Το Ελληνο-Σουηδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με τη συνεργασία της Πρεσβείας της Σουηδίας στην Ελλάδα διοργανώνουν για 6η συνεχή χρονιά το Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας – Σουηδίας. Το Φόρουμ, με τίτλο Η Μετάβαση της Ελλάδας προς ένα Βιώσιμο Μέλλον, θα πραγματοποιηθεί σε ψηφιακό περιβάλλον και θα παρουσιαστεί σε θεματικές ενότητες με επίκεντρο τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τις Έξυπνες Πόλεις και την Κυκλική Οικονομία.

Τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου από τις 17.00 έως τις 18.30, θα λάβει χώρα η πρώτη ενότητα, με θέμα τις Βιώσιμες Δημόσιες Μεταφορές. Την εκδήλωση θα εγκαινιάσουν η Ράνια Πατσιοπούλου, Πρόεδρος του Ελληνο-Σουηδικού Επιμελητηρίου, και η Α.Ε. Charlotte Sammelin, Πρέσβης της Σουηδίας στην Ελλάδα. Η πρώτη ομιλία θα αφορά την ηλεκτροκίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τη βιωσιμότητα που αναμένεται να επιφέρει, συντελώντας σημαντικά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση στα αστικά κέντρα, τη μείωση των εκπομπών ρύπων, και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Α. Καραμανλή.

Στη συνέχεια, ο καθηγητής και Πρόεδρος του ΟΑΣΑ Ιωάννης Γκόλιας θα μιλήσει για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στην αστική κινητικότητα στην Ελλάδα. Ο Marcin Seredynski, Head of Innovation and Research at the E-Bus Competence Center στο Λουξεμβούργο θα αναλύσει τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη, ενώ ο Νίκος Καλικατζαράκης, Επικεφαλής του τομέα Ηλεκτροκίνησης της ΑΒΒ Ελλάδος θα αναφερθεί στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων. Τη θεματική συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος της Καθημερινής, Αλεξάνδρα Κασσίμη.

Χορηγοί της εκδήλωσης είναι οι εταιρείες: ABB, Combitrans, Intrum, Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, και SKF.

Για συμμετοχή στην εκδήλωση εγγραφείτε στο link

https://www.eventora.com/en/Events/sustainable-public-mobility

Πληροφορίες: Δήμητρα Ασημακοπούλου T: 2107289000, info@Hellenic-SwedishCC.gr

 

Εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο 23Ο Forum Ανάπτυξης

Εκδήλωση του Επιμελητηρίου  Αχαΐας   στο 23Ο Forum Ανάπτυξης

Την επόμενη μέρα της πανδημίας Covid-19 τι ;

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας  πραγματοποιείται την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα έναρξης  στις 18:00, στο πλαίσιο του 23ου Forum Ανάπτυξης με  θέμα «Την επόμενη μέρα της πανδημίας Covid-19 τι;».

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι :

Νεκτάριος Φαρμάκης,  Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Πλάτων Μαρλαφέκας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι οι :

Θεόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής

Δημήτριος Σκάλκος,  Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Το Συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο δημοσιογράφος Μιχάλης Βασιλάκης.

 

 

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση πατήστε εδώ:

https://www.forumanaptixis.gr/conference/23oforumanaptyxis#program,29

 

Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα : « Οικονομικές επιπτώσεις του Covid-19 στις χώρες των Βαλκανίων »

Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: ”Οικονομικές επιπτώσεις του Covid19 στις χώρες των Βαλκανίων” Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 Ώρα:18:00

Το Ελληνοσερβικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος

Διοργανώνει: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΘΕΜΑ: Οικονομικές επιπτώσεις του Covid19 στις χώρες των Βαλκανίων

Συμμετέχουν οι Εμπορικοί Ακόλουθοι των Πρεσβειών μας στις Βαλκανικές χώρες

Συντονιστής ημερίδας:

· Κώστας Γεωργάκος, Πρόεδρος του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος και του Συνδέσμου Eμπορικών Aντιπροσώπων Βορείου Ελλάδος

Ομιλητές:

· Ελλάδα – Δημήτριος Β. Σκιαδάς, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης,Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών – Παν/μιο Μακεδονίας

· Αλβανία – Σαράντης Μοσχόβης, Σύμβουλος ΟΕΥ Α’

· Βόρεια Μακεδονία – Παγώνα Λάρδα, Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄

· Βοσνία Ερζεγοβίνη – Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης, Σύμβουλος ΟΕΥ Α’

· Βουλγαρία –  Δημήτριος Μάος, Γραμματέας ΟΕΥ Α’

· Ρουμανία – Παντελής Γιαννούλης, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄

· Σερβία – Βασίλης Σκρόνιας, Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄

Κεντρικός συντονιστής:

· Θεόδωρος Τριανταφυλλίδης, Συντονιστής Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος και Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων Βoρείου Ελλάδος

Γλώσσα ημερίδας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ

· Η διαδικτυακή ημερίδα  θα διεξαχθεί από το ZOOM με Live streaming στην σελίδα Facebook του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου Β. Ελλάδος

· Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή από τις 17.30 και μετά

· Live streaming στην σελίδα Facebook πατήστε ΕΔΩ

· Zoom Meeting πατήστε ΕΔΩ

 

Webinar : Οι Εργασιακές Σχέσεις εν μέσω κοροναΐου.

Σας ενημερώνουμε ότι στις 10 Δεκεμβρίου 2020  και ώρα ενάρξεως 16.00 το Επιμελητήριο μας, οργανώνειWebinar με θέμα: «Εργασιακές Σχέσεις εν μέσω κοροναΐου»

Θα προλογίσει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Βασίλης Παΐσιος.

 

Ομιλητές :

GrantThorton Νάντια Σαραντοπούλου,DirectorTax & OutsourcingServices

Θέμα: Πρακτικές συνέπειες στη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού  στα πλαίσια της πανδημίας.

Result Management Consultants ΆλκηστηςΧατζηιωαννίδου, Partner

Θέμα:Πως διαμορφώνεται ο επιχειρηματικός ορίζοντας και οι εργασιακές σχέσεις μετά τον Κορωνιό: τάσεις και ευκαιρίες.

Sardelas - Petsa Law Firm ΙνώΤσιρίδου, Head Senior Litigation & Labor Law Department

Θέμα:Πού και πότε; Επαναπροσδιορίζοντας τον χωροχρόνο της εργασίας την εποχή του κορωνοϊού – προκλήσεις και ευκαιρίες.

RSM ΧάρηςΧαιρόπουλος, Head of Legal Services Department

Θέμα:Πως λειτουργεί η αναστολή συμβάσεων εργασίας βάσει των πρόσφατων εργασιακών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων   του  Κορωνοϊού.

Συντονιστής ο δημοσιογράφος Ευάγγελος Μανδραβέλης του LiberaLgr.

Παρακαλώ όπως εγγραφείτε στοWebinar συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα συμμετοχής (WebinarRegistrationForm).

Κατά την διάρκεια του Webinar, θα υπάρχει η δυνατότητα να τεθούν γραπτές ερωτήσεις μέσω της πλατφόρμας. (Q & A).

Σημείωση :Σας ενημερώνουμε επιπροσθέτως, ότι το ίδιο registration form μπορούν να χρησιμοποιήσουν φίλοι των μελών του επιμελητηρίου οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν και να παρακολουθήσουν την εκδήλωση

Διεξαγωγή Εκθέσεων στην Οσάκα της Ιαπωνίας

Αγαπητά μας μέλη

Στο πλαίσιο της προώθησης των τοπικών προϊόντων της περιοχής μας το Επιμελητήριο Λάρισας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας σκοπεύει, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις μέλη του, να συμμετάσχει και να επιδοτήσει σε ποσοστό 66% τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μελών του στις κάτωθι διεθνείς εκθέσεις, που θα διεξαχθούν στην Οσάκα της Ιαπωνίας από 25-27/5/2021 :

Στην Olive Oil Kansai 2021 και στην  Wine Collection Kansai 2021.

Στις προαναφερθείσες εκθέσεις αναμένεται να συμμετέχουν 120 εκθέτες από όλο τον κόσμο και να τις επισκεφθούν 35.000 επαγγελματίες, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία για B2B συναντήσεις.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπο: https://www.olive-kansai.com ή να απευθυνθούν στους διοργανωτές:

OSAKA INTERNATIONAL BUSINESS PROMOTION CENTER

PROMOTION DEPARTMENT

Kota Bankai

TEL 06-6612-8880

FAX 06-6612-8686

E-mail info@olive-kansai.com

Address: 1-5-102 NANKO-KITA SUMINOE-KU, OSAKA 559-0034, JAPAN

Η πληροφόρηση αυτή έχει αναρτηθεί και στη διαδικτυακή πύλη ΑΓΟΡΑ  (agora.mfa.gr).

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε παρακαλούμε να μας το δηλώσετε το αργότερο μέχρι 28-12-2020, ημέρα Δευτέρα, στο e-mail:info@larcci.gr, αρμόδια κα Τσολάκη Κατερίνα

 

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Γιαννακόπουλος

Διαδικτυακή Εκδήλωση "Ukraine and Greece: Discover new opportunities"

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, η Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Αθήνα και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ουκρανίας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Enterprise Greece, εναρμονισμένοι με τη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει η πανδημία του COVID-19, θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου  και ώρα 12:00, online conference με θέμα “Ukraine and Greece: Discover new opportunities .

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των Ελλήνων και Ουκρανών  επιχειρηματιών για τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες στις δυο  χώρες.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, όπως μας αποστείλουν ηλεκτρονικά το Δελτίο Συμμετοχής εδώ έως 2/12/2020.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το διαδικτυακό σεμινάριο δωρεάν το οποίο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα μέσω της πλατφόρμας zoom. Μετά από τη δήλωση συμμετοχής, θα αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος για την παρακολούθησή του.

 

Access2Markets portal - Εξαγωγές από την ΕΕ, εισαγωγές στην ΕΕ - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Access2Markets portal - Εξαγωγές από την ΕΕ, εισαγωγές στην ΕΕ - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/content

Πληροφορίες ανά προϊόν σχετικά με

 • δασμούς & φόρους
 • τελωνειακά καθεστώτα
 • κανόνες καταγωγής
 • εμπορικούς φραγμούς
 • απαιτήσεις για τα προϊόντα
 • στατιστικές

για όλες τις χώρες της ΕΕ και για περισσότερες από 120 εξαγωγικές αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΩΡΕΑΝ Πρωτοποριακό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 200 ωρών του Πανεπιστημίου των Πολιτών του Δήμου της Λάρισας

Υποβολή αιτήσεων παρακολούθησης ενός ΔΩΡΕΑΝ Πρωτοποριακού Επιμορφωτικού Προγράμματος 200 ωρών του Πανεπιστημίου των Πολιτών του Δήμου της Λάρισας, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας και της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο των Πολιτών του Δήμου της Λάρισας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (ΠΕΚΕΣ), και την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, στο πλαίσιο των επιμορφωτικών τους δράσεων προς τους πολίτες της Λάρισας, απευθύνουν πρόσκληση υποβολής αιτήσεων παρακολούθησης του παρακάτω εξ ολοκλήρου από απόσταση πρωτοποριακού επιμορφωτικού προγράμματος, με τίτλο: «Ανάπτυξη της Κριτικής Σκέψης στην Εκπαίδευση Με χρήση της Εκπαίδευσης από Απόσταση».


Αίτηση παρακολούθησης του προαναφερόμενου επιμορφωτικού προγράμματος έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν:

• Οι εκπαιδευτές Νηπιαγωγείου, Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

• Οι Εκπαιδευτές όλων των φορέων διά βίου μάθησης (ΣΔΕ, ΙΕΚ, Σχολές Γονέων, ΚΕΔΙΒΙΜ, κ.λπ.),

• Οι Διδάσκοντες σε φροντιστήρια και κέντρα εκμάθησης γλωσσών, &

• Οι Εμψυχωτές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης.


Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα, συμπληρώστε τη φόρμα δήλωσης συμμετοχής που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου των Πολιτών Λάρισας & στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/vJJmUKbuZFiTyRQLA

Ενημέρωση επιλεγέντων: Μετά τις 05/12/2020, (μέσω e-mail)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Η συμμετοχή των επιμορφωνόμενων στο πρόγραμμα ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ, και οι θέσεις είναι περιορισμένες (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Οι συμμετέχοντες χρειάζεται να μπορούν με άνεση να γράφουν κείμενα σε Word και να μπορούν να στέλνουν και λαμβάνουν e-mail.

Για περισσότερες πληροφορίες:learning-city@larissa-dimos.gr  & στο τηλ. 2410680249

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Δεν υπάρχουν Δραστηριότητες
Δείτε όλες τις δραστηριότητες
Πίνακας Ανακοινώσεων
Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις
Δημοσκόπηση
“Καμία δημοσκόπηση που μπορείτε να συμμετέχετε δεν είναι διαθέσιμη την στιγμή αυτή.„
Αρχείο δημοσκοπήσεων
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)