Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
Είσοδος Μελών
Γρήγορη Αναζήτηση
Παπακυριαζή 44
TK 41222, Λάρισα

τηλ: 2410 255388
φαξ: 2410 257522
email:
Ηλεκρονικές Υπηρεσίες Εγγραφή Μέλους Προσφορές – Ζητήσεις Εκθέσεις Προκηρύξεις Forum Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Ημερίδες για την 5η Πρόσκληση «Σχέδιο Επιχορήγησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΜμΕ για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές»

Στο πλαίσιο προδημοσίευσης της 5ης Πρόσκλησης «Σχέδιο Επιχορήγησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΜμΕ για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Μια ανταγωνιστική και καινοτόμα διασυνοριακή περιοχή», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020”, που θα ανοίξει στις 15 Φεβρουαρίου 2019, η Διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, η Βουλγαρική Εθνική Αρχή και η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, διοργανώνουν Ημερίδες ενημέρωσης για τους υποψήφιους Δικαιούχους.

 

Οι ημερομηνίες και ο τόπος διεξαγωγής των Ημερίδων έχουν ανακοινωθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος (http://www.greece-bulgaria.eu/article/90_5th-Call:-Info-Days-%E2%80%93-Save-the-dates) και είναι οι ακόλουθες:

Παρασκευή, 1η Φεβρουαρίου 2019, στη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

Πέμπτη, 7η Φεβρουαρίου 2019, στο Blagoevgrad (Βουλγαρία)

Τετάρτη, 20η Φεβρουαρίου 2019, στην Αλεξανδρούπολη (Ελλάδα)

Τετάρτη, 20η Μαρτίου, στο Haskovo (Βουλγαρία)

Σε όλες τις Ημερίδες θα παρέχεται διερμηνεία στην ελληνική, την αγγλική και τη βουλγαρική γλώσσα, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης,

μέσω των Β2Β συναντήσεων που θα διοργανωθούν στα πλαίσια των Ημερίδων. Η εγγραφή συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στις Ημερίδες είναι υποχρεωτική. Η εγγραφή για την 1 η Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη την 1 η Φεβρουαρίου 2019 έχει ξεκινήσει στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.greece-bulgaria.eu/event/37_5th-Call:-Registration-for-the-1st-Info-Day-(1-2-2019)-is-now-open!-

 

Η εγγραφή θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη Δευτέρα 28/1/2019. Η ακριβής τοποθεσία διεξαγωγής της Ημερίδας, καθώς και η ατζέντα της εκδήλωσης θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι Δικαιούχοι καλούνται να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του Προγράμματος  (http://www.greece-bulgaria.eu)  για  ενημερώσεις  και  πιθανές τροποποιήσεις σχετικά με την Πρόσκληση και τις Ημερίδες. Περισσότερες πληροφορίες για την Πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: http://www.greece-bulgaria.eu/call-for-proposals/6_5th-CALL-FOR-PROPOSALS-OF-THE-CP-INTERREG-V-A-GREECE-BULGARIA-2014-2020-

 

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Δεν υπάρχουν Δραστηριότητες
Δείτε όλες τις δραστηριότητες
Πίνακας Ανακοινώσεων
Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις
Δημοσκόπηση
“Καμία δημοσκόπηση που μπορείτε να συμμετέχετε δεν είναι διαθέσιμη την στιγμή αυτή.„
Αρχείο δημοσκοπήσεων
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)