Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
Είσοδος Μελών
Γρήγορη Αναζήτηση
Παπακυριαζή 44
TK 41222, Λάρισα

τηλ: 2410 255388
φαξ: 2410 257522
email:
Ηλεκρονικές Υπηρεσίες Εγγραφή Μέλους Προσφορές – Ζητήσεις Εκθέσεις Προκηρύξεις Forum Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Προστατέψτε και τους δανειολήπτες
Ημερομηνία: 08/03/2009

ΠΙΕΣΕΙΣ για άμεση λήψη μέτρων -ακόμη και υπό τη μορφή νομοθετικών παρεμβάσεων- ώστε να αποφευχθεί η ασφυξία νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω χρεών, δέχεται η κυβέρνηση.


Η κατάσταση επιδεινώνεται καθώς παρά τη μείωση των επιτοκίων, «φρέσκο χρήμα» δεν διοχετεύεται στην αγορά, παρά μόνο σε πελάτες που δεν το έχουν άμεση ανάγκη. Υπό τον κίνδυνο να πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των «κόκκινων δανείων» διατυπώνονται εισηγήσεις για τρεις διαφορετικές παρεμβάσεις:

**Θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων που θα διέπουν τους όρους και τις προϋποθέσεις αναχρηματοδότησης υφιστάμενων δανείων, ακόμη και για νοικοκυριά. Σε άλλες χώρες (π.χ. Βέλγιο) τα κριτήρια για να επέλθει συμβιβασμός ανάμεσα σε μια τράπεζα και σε έναν δανειολήπτη που έχει περιέλθει σε οικονομική αδυναμία, έχουν κατοχυρωθεί με νόμο.

Ερμαιο των τραπεζών

Χωρίς συγκεκριμένο πλαίσιο, ο δανειολήπτης είναι ουσιαστικά έρμαιο των τραπεζών. Αν δεν εξοφλήσει εγκαίρως δύο-τρεις δόσεις, η τράπεζα έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και μετά μπορεί να επιβάλει νέους επαχθέστερους όρους στον δανειολήπτη (π.χ. υψηλότερο επιτόκιο, μεγαλύτερες εγγυήσεις κ.λπ.).

Προτείνεται, ο δανειολήπτης που χρειάζεται διακανονισμό να έχει δικαιώματα όπως τη δυνατότητα να αποπληρώσει την οφειλή του σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να μην είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί αύξηση επιτοκίου ή να έχει το δικαίωμα να ζητήσει μια περίοδο χάριτος.

Στο εξωτερικό η πρακτική του debt settlement (συμβιβασμός για αποπληρωμή χρεών) παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Ηδη έχουν ξεφυτρώσει εταιρείες (είναι κυρίως δικηγορικές) οι οποίες αναλαμβάνουν να κάνουν τις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για λογαριασμό των δανειοληπτών.

**Θέσπιση και στην Ελλάδα νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει την «πτώχευση του καταναλωτή». Σχετικοί νόμοι εφαρμόζονται ήδη σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Δανειολήπτης που αποδεδειγμένα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, μπορεί να καταλήξει σε μια συμφωνία με την τράπεζα ώστε να πληρώνει ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα. Το ποσό αυτό προσδιορίζεται από το επίπεδο των εισοδημάτων του αλλά και το σύνολο των οφειλών. Αν το υπό πτώχευση νοικοκυριό κατορθώσει να καταβάλει συγκεκριμένο αριθμό δόσεων (για χρονικό διάστημα το οποίο φτάνει και στα 8 χρόνια ανάλογα με τη χώρα) τότε ο δανειολήπτης απαλλάσσεται από τα υπόλοιπα χρέη του.

**Η τρίτη πρόταση έχει να κάνει με την παροχή εγγυήσεων από την πλευρά του κράτους σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες έτσι ώστε να μπορούν να δανειοδοτηθούν από τις τράπεζες. Αυτή η πρόταση έρχεται να δώσει λύση στο πρόβλημα των ημερών: οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια παρά μόνο σε όσους είναι σε θέση να εμφανίσουν άριστα οικονομικά στοιχεία (υψηλά εισοδήματα για τα νοικοκυριά ή μεγάλα κέρδη για τις επιχειρήσεις).

http://www.enet.gr/online/online_text/c=114,id=95464852,50841044,66988884,45055060,35270548,55909012,49460500

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Δεν υπάρχουν Δραστηριότητες
Δείτε όλες τις δραστηριότητες
Πίνακας Ανακοινώσεων
Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις
Δημοσκόπηση
“Καμία δημοσκόπηση που μπορείτε να συμμετέχετε δεν είναι διαθέσιμη την στιγμή αυτή.„
Αρχείο δημοσκοπήσεων
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)