Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
Είσοδος Μελών
Γρήγορη Αναζήτηση
Παπακυριαζή 44
TK 41222, Λάρισα

τηλ: 2410 255388
φαξ: 2410 257522
email:
Ηλεκρονικές Υπηρεσίες Εγγραφή Μέλους Προσφορές – Ζητήσεις Εκθέσεις Προκηρύξεις Forum Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Ανακοίνωση Εκλογικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Λάρισας
Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λάρισας, σε συνέχεια της από 27/11/2017 συνεδρίασή της διευκρινίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 7 του Π.Δ.372/92 και μετά την ψήφιση  του νέου Νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ Α171/13-11-2017) με το άρθρο 73 παρ. 6 αυτού,  οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν μέχρι τρεις (3) υποψηφίους του οικείου Τμήματος. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόμενους είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Ψηφοδέλτιο χωρίς κανένα σταυρό προτίμησης προσμετράται υπέρ του συνδυασμού. Οι σταυροί θα τίθενται πριν ή μετά από το όνομα του υποψηφίου με μολύβι διαρκείας, χρώματος μπλε ή μαύρου. Ενδείξεις, διαγραφές, ή άλλα σημεία στο ψηφοδέλτιο το καθιστούν άκυρο. Για τον επικεφαλής του συνδυασμού δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης.
Οριστικός κατάλογος υποψηφίων

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λάρισας, σε συνέχεια της από 25/11/2017 συνεδρίασή της στην  οποία αποφάσισε οριστικά για τις ενστάσεις που είχαν υποβληθεί, ανακοινώνει ότι προέβη στην σύνταξη του οριστικού καταλόγου των υποψηφίων για τις εκλογές του Επιμελητηρίου που ορίστηκαν στις 11 και στις 12 Δεκεμβρίου 2017. Επισυνάπτεται ο κατάλογος υποψηφίων κατά συνδυασμό και τμήματα κατά αλφαβητική σειρά. Ο κατάλογος θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου http://www.larissa-chamber.gr/.

Λάρισα 25/11/2017

Η Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής

Παναγιώτα Χριστοφορίδου

 

Έκθεση οριστικών εκλογικών καταλόγων
Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λάρισας σε συνέχεια της από 24.11.2017 δημόσιας συνεδρίασή της, ανακοινώνει, σε εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του Π.Δ. 372/92, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ότι οι οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι κυρώθηκαν την 24.11.2017, ημέρα Παρασκευή μετά την εκδίκαση των ενστάσεων που είχαν υποβληθεί. Οι παραπάνω οριστικοί κατάλογοι είναι εκτεθειμένοι στην αίθουσα συναλλαγών του Επιμελητηρίου Λάρισας, και επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή ως κάτωθι.
Κατάλογος υποψηφίων

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λάρισας, σε συνέχεια της από 21/11/2017 συνεδρίασή της, ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο κατάλογος των υποψηφίων, για τις εκλογές του Επιμελητηρίου που ορίστηκαν στις 11 και στις 12 Δεκεμβρίου 2017, συντάχθηκε, αφού εξετάσθηκαν οι σχετικές αιτήσεις υποψηφίων, που είχαν υποβληθεί. Οι έχοντες αντιρρήσεις κατά των καταλόγων αυτών μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στην Εκλογική Επιτροπή, από την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017, και ώρες 9:00 π.μ. – 14:30 μ.μ.. Επισυνάπτεται ο κατάλογος υποψηφίων κατά συνδυασμό και τμήματα κατά αλφαβητική σειρά. Ο κατάλογος θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου http://www.larissa-chamber.gr/.

 

Έκθεση προσωρινών εκλογικών καταλόγων

Κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της εκλογικής επιτροπής (Ανακοίνωση κύρωσης προσωρινών εκλογικών καταλόγων), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν παρακάτω τους προσωρινούς εκλογικούς καταλόγους (ανά τμήμα)

Οι ατομικές εμφανίζονται ταξινομημένες με αλφαβητική σειρά (επωνυμία) και οι εταιρείες κατά νομική μορφή και αριθμό μητρώου (Π.Δ. 372/92 όπως τροποποιήθηκε με Π.Δ. 193/97, Π.Δ. 309/97, Π.Δ. 164/01 και Π.Δ. 52/2006)

Τμήμα Εμπορικό

Τμήμα Μεταποίησης

Τμήμα Υπηρεσιών

Ανακοίνωση κύρωσης προσωρινών εκλογικών καταλόγων

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λάρισας σε συνέχεια της από 11.11.2017 συνεδρίασή της, ανακοινώνει, σε εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του Π.Δ. 372/92, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ότι οι προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι κυρώθηκαν την 11.11.2017, ημέρα Σάββατο. Οι παραπάνω κατάλογοι θα εκτεθούν επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες στις 17,18 και 19 Νοεμβρίου 2017, ημέρες Παρασκευή (ώρες 9:00 – 14:30), Σάββατο (ώρες 10:00 – 14:00) και Κυριακή (ώρες 10:00 – 14:00), στην αίθουσα συναλλαγών του Επιμελητηρίου Λάρισας, και επίσης θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου http://www.larissa-chamber.gr. Από τη λήξη της προθεσμίας εκθέσεως των καταλόγων, οι έχοντες αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις στην Εκλογική Επιτροπή και συγκεκριμένα κατά τις ημερομηνίες 20, 21, και 22 Νοεμβρίου 2017, ημέρες Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη αντίστοιχα (ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου Εκλογικής Επιτροπής 09:00-14:30). Διευκρινίζεται ότι οι ενστάσεις κοινοποιούνται στην Εκλογική Επιτροπή με δικαστικό επιμελητή. Η Εκλογική Επιτροπή θα εκδικάσει τις ενστάσεις στις 24.11.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 σε δημόσια συνεδρίαση και στη συνέχεια θα προβεί στην σύνταξη και κύρωση των οριστικών καταλόγων (άρθρα 3 και 4 του Π.Δ. 372/92). Για πληροφορίες και έντυπα: στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας http://www.larissa-chamber.gr.

Η Εκλογική Επιτροπή υπενθυμίζει και καλεί τα νομικά πρόσωπα, των οποίων οι εκπρόσωποι δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους, να υποβάλλουν τις εξουσιοδοτήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 4/12/2017 και ώρα 14:30.

Η Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής

Παναγιώτα Χριστοφορίδου

Καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης συνδρομών για τη συμμετοχή στις εκλογές του Επιμελητηρίου
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εκλογικής επιτροπής, καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης συνδρομών για συμμετοχή στις εκλογές του Επιμελητηρίου είναι η Τετάρτη 1η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:30
Ενημερωμένη λίστα μελών του Επιμελητηρίου Λάρισας, κατόπιν αλλαγών τμημάτων
Κατόπιν επικύρωσης από την εκλογική επιτροπή αλλαγών τμημάτων επιχειρήσεων  που προέκυψαν από λάθη που οφείλονται στη μετάπτωση από το πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ στο τοπικό Μητρώο, δημοσιεύεται  εκ νέου ο κατάλογος των ενεργών μελών του Επιμελητηρίου Λάρισας (ανά τμήμα).

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ή να είναι υποψήφιοι, όπως ελέγξουν το τμήμα που ανήκουν και να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες το αργότερο εως τις 1/11/2017 και ώρα 14.30.  Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ανακοίνωση της εκλογικής επιτροπής.

Τμήμα Εμπορικό (Ατομικές - Εταιρείες)

Τμήμα Μεταποίησης (Ατομικές - Εταιρείες)

Τμήμα Υπηρεσιών (Ατομικές - Εταιρείες)

Υποκαταστήματα Αλλοδαπής

Υποκαταστήματα Ημεδαπής

Λίστα με επιχειρήσεις που αλλάζουν τμήμα λόγω κύριας δραστηριότητας

Κατόπιν σχετικής απόφασης της εκλογικής επιτροπής, οι κάτωθι επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου αλλάζουν τμήμα, σύμφωνα με την κύρια δραστηριότητά τους που έχει δηλωθεί στα μητρώα μας. Για οποιαδήποτε ερώτημα - διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μητρώου & Μηχανογραφικών Εφαρμογών του Επιμελητηρίου (τηλ. 2410549884, 255388) 

Επιχειρήσεις που αλλάζουν τμήμα

Εκλογική Επιτροπή: Ανακοίνωση - πρόσκληση για τις εκλογές στο Επιμελητήριο Λάρισας
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η εκλογική επιτροπή του Επιμελητηρίου Λάρισας, έχοντας υπόψη τις: α) την παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2081/92 «περί Επιμελητηρίων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.3419/05, και το άρθρο 58 του Ν.4484/17 β) το Π.Δ. 372/92 «περί του τρόπου διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. των Επιμελητηρίων», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 193/97, 309/97, 164/01 και 52/06 και το άρθρο 58 του Ν.4484/2017 γ) την υπ την αριθμ. 93980/1-9-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία ορίζεται ο αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών) των τριών τμημάτων του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Λάρισας, γνωστοποιεί στα μέλη του Επιμελητηρίου ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των 31 αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λάρισας θα διενεργηθούν στο κατάστημα του Επιμελητηρίου Λάρισας (Παπακυριαζή 44), και στα παραρτήματα του Επιμελητηρίου σε Ελασσόνα (Οικονόμου εξ Οικονόμων 43), Αγιά (Σοφοκλή Ευστρατιάδη πάνω από την Ταβέρνα ΚΙΒΩΤΟΣ), Τύρναβο (Αγ. Παρασκευής 21), και Φάρσαλα (Καναδά 24), για τα μέλη του των περιοχών Ελασσόνας, Αγιάς, Τυρνάβου και Φαρσάλων, στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2017, ημέρες Δευτέρα από 08:00 μέχρι 20:00 και Τρίτη από 08:00 μέχρι 18:00.

<Συνέχεια>

Κάλεσμα Επιμελητηρίου Λάρισας στα μέλη του για συμμετοχή στις επιμελητηριακές εκλογές 2017
Αγαπητέ συνάδελφε,

Το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνει στα μέλη του ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των 31 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού θα διεξαχθούν στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2017 (Δευτέρα και Τρίτη) στα Γραφεία του Επιμελητηρίου (Παπακυριαζή 44, Λάρισα) καθώς επίσης και στα Γραφεία των Παραρτημάτων Ελασσόνας (Οικονόμου εξ Οικονόμων 43), Φαρσάλων (Καναδά 24), Τυρνάβου (Αγ. Παρασκευής 21) και Αγιάς (Σοφοκλή Ευστρατιάδη πάνω από την Ταβέρνα ΚΙΒΩΤΟΣ).

Οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων οργάνων Διοίκησης του Επιμελητηρίου θα γίνουν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3419/05 και των Προεδρικών Διαταγμάτων 372/92, 193/97,309/97, όπως τροποποιήθηκαν από το Π.Δ. 164/2001 (ΦΕΚ148/Α’/5-7-2001), Π.Δ. 52/2006 (ΦΕΚ 54/Α/13-3-2006) και το άρθρο 58 του Ν.4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/1-8-2017).

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ένα Επιμελητήριο αναπτυξιακό και εξωστρεφές χρειάζεται κοντά του όλα τα μέλη του. Η καθολική συμμετοχή όλων σας στην εκλογική διαδικασία (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη , ιδιαίτερα σήμερα που βιώνουμε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα κάτωθι:

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, δηλαδή έχουν εγγραφεί μέχρι 10/12/2016, και έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2016 το αργότερο 40 ημέρες πριν από τις εκλογές, ήτοι μέχρι 1/11/2017 και ώρα 14:30

Πιο συγκεκριμένα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου θεωρούνται για τα μεν Νομικά πρόσωπα όσα έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.Μ.Η. μέχρι και το έτος 2016, για τα δε φυσικά πρόσωπα όσα έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.Μ.Η. μέχρι και το έτος 2016 ή την ετήσια συνδρομή του Επιμελητηρίου μέχρι και το έτος 2016.

Ευχή μας είναι να υπάρξει καθολική συμμετοχή στη διαδικασία της ψηφοφορίας και να έχουμε παράλληλα το μεγιστο αριθμό υποψηφίων σε όλους τους συνδυασμούς που θα λάβουν μέρος στις εκλογές.


Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜ

Αιτήσεις υποψηφιότητας συνδυασμών και υποψηφίων Δ.Σ. για τις επιμελητηριακές εκλογές

Συνημμένες διατίθενται οι αιτήσεις υποψηφιότητας συνδυασμών και υποψηφίων μελών που αφορούν τις εκλογές ανάδειξης 31 μελών του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Λάρισας. Κάθε αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 11η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο.

Αίτηση υποψηφιότητας συνδυασμού
Αίτηση υποψηφιότητας μέλους
Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986

Ανακοίνωση ημερομηνίας εκλογών, λίστες μελών ανά τμήμα και άλλες ανακοινώσεις

Το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνει στα μέλη του ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των 31 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού θα διεξαχθούν στις 11 και 12 Δεκεμβρίου  2017 (Δευτέρα και Τρίτη) στα Γραφεία του Επιμελητηρίου (Παπακυριαζή 44, Λάρισα) καθώς επίσης και στα Γραφεία των Παραρτημάτων Ελασσόνας (Οικονόμου εξ Οικονόμων 43), Φαρσάλων (Καναδά 24), Τυρνάβου (Αγ. Παρασκευής 21) και Αγιάς (Σοφοκλή Ευστρατιάδη πάνω από την Ταβέρνα ΚΙΒΩΤΟΣ).

Οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων οργάνων Διοίκησης του Επιμελητηρίου θα γίνουν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3419/05 και των Προεδρικών Διαταγμάτων 372/92, 193/97,309/97, όπως τροποποιήθηκαν από το Π.Δ. 164/2001 (ΦΕΚ148/Α’/5-7-2001), Π.Δ. 52/2006 (ΦΕΚ 54/Α/13-3-2006 και το άρθρο 58 του Ν.4484/2017  (ΦΕΚ 110/Α/1-8-2017).

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, δηλαδή έχουν εγγραφεί μέχρι 10/12/2016, και έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2016 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.4484/2017 το αργότερο 40 ημέρες πριν από τις εκλογές, ήτοι μέχρι 1/11/2017 και ώρα 14:30, προκειμένου να ενημερωθεί ο κατάλογος των μελών, ανάλογα με το τμήμα κατάταξής τους και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2017.

Τα μέλη μας μπορούν να ενημερώνονται για το τμήμα κατάταξής τους από αναρτημένο κατάλογο ενεργών μελών σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Επιμελητηρίου μας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μας (www.larissa-chamber.gr), στο αριστερό μενού, στην ενότητα «Εκλογές 2017».

Τμήμα Εμπορικό (Ατομικές - Εταιρείες(βλ. στο τέλος του παρόντος την ενημερωμένη έκδοση)

Τμήμα Μεταποίησης (Ατομικές - Εταιρείες(βλ. στο τέλος του παρόντος την ενημερωμένη έκδοση)

Τμήμα Υπηρεσιών (Ατομικές - Εταιρείες(βλ. στο τέλος του παρόντος την ενημερωμένη έκδοση)


Σεπτέμβριος 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜ

------

20/10/2017

Κατόπιν επικύρωσης από την εκλογική επιτροπή αλλαγών τμημάτων επιχειρήσεων που προέκυψαν από λάθη που οφείλονται στη μετάπτωση από το πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ στο τοπικό Μητρώο, δημοσιεύεται  εκ νέου ο κατάλογος των ενεργών μελών του Επιμελητηρίου Λάρισας (ανά τμήμα).

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ή να είναι υποψήφιοι, όπως ελέγξουν το τμήμα που ανήκουν και να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες το αργότερο εως τις 1/11/2017 και ώρα 14.30.  Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ανακοίνωση της εκλογικής επιτροπής.

Τμήμα Εμπορικό (Ατομικές - Εταιρείες)

Τμήμα Μεταποίησης (Ατομικές - Εταιρείες)

Τμήμα Υπηρεσιών (Ατομικές - Εταιρείες)

Υποκαταστήματα Αλλοδαπής

Υποκαταστήματα Ημεδαπής

Νόμος 4484/2017 άρθρο 58: Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τις εκλογές Επιμελητηρίων

Εκδόθηκε ο Νόμος 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Τεύχος Α/01-08-2017) ο οποίος στο άρθρο 58 ρυθμίζει θέματα που σχετίζονται με τις Επιμελητηριακές εκλογές.

Ενημέρωση για θέματα εκλογών
Στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Λάρισας (www.larissa-chamber.gr), στο αριστερό μενού, έχει δημιουργηθεί ενότητα "Εκλογές 2017" στην οποία θα αναρτώνται πληροφορίες σχετικά με τις επιμελητηριακές εκλογές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εντός του Δεκεμβρίου 2017. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επισκέπτονται την παραπάνω ενότητα για την ενημέρωσή τους.
Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Δεν υπάρχουν Δραστηριότητες
Δείτε όλες τις δραστηριότητες
Πίνακας Ανακοινώσεων
Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις
Δημοσκόπηση
“Καμία δημοσκόπηση που μπορείτε να συμμετέχετε δεν είναι διαθέσιμη την στιγμή αυτή.„
Αρχείο δημοσκοπήσεων
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)