Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
Είσοδος Μελών
Γρήγορη Αναζήτηση
Παπακυριαζή 44
TK 41222, Λάρισα

τηλ: 2410 255388
φαξ: 2410 257522
email:
Ηλεκρονικές Υπηρεσίες Εγγραφή Μέλους Προσφορές – Ζητήσεις Εκθέσεις Προκηρύξεις Forum Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Ενισχύσεις €1,05 δισ. για ΜΜΕ από Σεπτέμβριο
Ημερομηνία: 12/08/2009

Από την 1η Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν επενδυτικές προτάσεις για την ένταξή τους στο πρόγραμμα ενισχύσεων μέσω των ΠΕΠ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουρισμού, της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του εμπορίου με προϋπολογισμό 1,05 δισ.

Στις 24 του μήνα αναμένεται να δημοσιευθεί η τελική προκήρυξη με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής προϋπολογισμό ενισχύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έγινε μέσω κοινοτικών πακέτων στήριξης, από την οποία αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 17.000 ελληνικές επιχειρήσεις.

Το 1,05 δισ. που θα διατεθεί μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013 θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των κλάδων (μεταποίηση, τουρισμός, εμπόριο, υπηρεσίες στις οποίες προστίθεται και ο τομέας του franchising.

Η προκήρυξη έχει προδημοσιευτεί από τις αρχές του Ιουνίου και προβλέπει εκτός από την κατανομή των ενισχύσεων με ένα ποσό ύψους 250 εκατ. ευρώ για κάθε βασική κατηγορία και των υπολοίπων 50 εκατ. ευρώ για το franchising.

Στο πλαίσιο της προκήρυξης θα υπάρξει, ωστόσο, η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από μια θεματική ενότητα σε άλλη ανάλογα με τη ζήτηση που θα έχει και τη ροή των επενδυτικών προτάσεων σε κάθε κατηγορία. Οπως και σε όλα τα υπόλοιπα προγράμματα του ΕΣΠΑ, το 80% του ποσού αυτού κατευθύνεται στην περιφέρεια, τηρώντας την αναλογία (80% περιφέρεια, 20% Αττική) που προβλέπεται στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ο τζίρος

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενισχυθεί μια επιχείρηση είναι να έχει κλείσει τουλάχιστον δύο χρήσεις, να απασχολεί από 0 έως 50 άτομα και ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τριετίας να κυμαίνεται:

1. Από 50.000 ευρώ μέχρι 10 εκατ. ευρώ για τη θεματική ενότητα μεταποίηση.

2. Από 30.000 ευρώ μέχρι 10 εκατ. ευρώ για τη θεματική ενότητα τουρισμός.

3. Από 30.000 ευρώ μέχρι 10 εκατ. ευρώ για τις θεματικές ενότητες εμπόριο και υπηρεσίες.

Επίσης για πρώτη φορά και με δεδομένη την κακή οικονομική κατάσταση που έχει δημιουργήσει η διεθνής οικονομική κρίση για πρώτη φορά δεν θα αποκλείεται από τις επιχορηγήσεις μια επιχείρηση που είχε ζημιογόνα χρήση για μια χρονιά (π.χ. το 2008) αν πληροί τα υπόλοιπα στοιχεία βιωσιμότητας.

Υψος επιχορηγήσεων

Σύμφωνα με την αρχική προκήρυξη του προγράμματος, το ποσοστό επιχορήγησης θα κυμαίνεται μεταξύ του 55% και 65%, ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη και με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που θα κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ ανάλογα με τη θεματική ενότητα. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται

1. Από 50.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για τη θεματική ενότητα μεταποίηση.

2. Από 30.000 έως 250.000 ευρώ για τη θεματική ενότητα τουρισμός.

3. Από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ για τη θεματική ενότητα εμπόριο.

Μέσω της προκήρυξης θα χρηματοδοτούνται για πρώτη φορά σε σύγκριση με παρόμοια προγράμματα η δημιουργία και η αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες θα περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες σε ποσοστό έως 50% της συνολικής επένδυσης για τις θεματικές ενότητες της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Οι δαπάνες για τα κτιριακά μπορούν να καλύπτουν το σύνολο της επένδυσης στον τομέα του τουρισμού (π.χ. καταλύματα). Το μέτρο αυτό θα τονώσει και την οικοδομική δραστηριότητα.

Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 12 μήνες για τους τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών και σε 18 μήνες για τη μεταποίηση και τον τουρισμό, ενώ θα δίδεται η δυνατότητα δίμηνης ή τετράμηνης παράτασης.

Οι δαπάνες αμοιβής συμβούλου για τη σύνταξη του φακέλου υποβολής και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου είναι επιλέξιμες μέχρι το ποσό των 1.000 ευρώ αντίστοιχα.

Ενδιάμεσοι δικαιούχοι και σε αυτή την προκήρυξη όπως και σε όλες τις προηγούμενες θα είναι οι εμπορικές τράπεζες, οι οποίες θα συγκεντρώνουν, θα αξιολογούν, θα εγκρίνουν και θα αποδίδουν την αναλογούσα επιχορήγηση στην κάθε εγκεκριμένη επενδυτική πρόταση.

Η προκήρυξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) «Αττική», «Μακεδονία - Θράκη», «Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι», «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ηπειρος» και «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίο».

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι από το 2004 μέχρι σήμερα στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν προκηρυχθεί από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έχουν ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί ή έχουν εγκριθεί και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης περισσότερα από 23.000 επενδυτικά σχέδια, με συνολική δημόσια δαπάνη περίπου 1,3 δισ. ευρώ, που δημιουργούν πάνω από 30.000 νέες θέσεις εργασίας.

Τόνωση της αγοράς

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Γ. Παπαθανασίου, εξαγγέλλοντας το πρόγραμμα, είχε τονίσει ότι «η προκήρυξη αυτή θα τονώσει την αγορά, αφού θα κινητοποιήσει και ιδιωτικούς πόρους και θα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις που άμεσα ενισχύονται, αλλά και γι΄ αυτές που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην υλοποίηση των επενδύσεων.

Με συνολικό προϋπολογισμό άνω του 1 δισ. ευρώ (για την ακρίβεια 1 δισ. 50 εκατ. ευρώ) είναι η μεγαλύτερη προκήρυξη ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που έχει χρηματοδοτηθεί μέχρι σήμερα από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους και αναμένεται να ωφελήσει τουλάχιστον 17.000 επιχειρήσεις στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών».

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για να συμμετάσχει μικρομεσαία επιχείρηση στο πρόγραμμα θα πρέπει:

1. Να έχει έδρα λειτουργίας της επιχείρησής του στην Ελλάδα.

2. Να λειτουργεί με νομική μορφή Ατομικής Επιχείρησης ή Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας ή ΕΠΕ ή Α.Ε.

3. Να έχουν συμπληρώσει δύο τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

4. Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ με εξαίρεση τη θεματική ενότητα τουρισμός, όπου οι επιχειρήσεις δεν τηρούν βιβλία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Να απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα κατά το 2008.

6. Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους η διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.

Το υπουργείο Οικονομίας και οικονομικών διευκρινίζει ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί και οι θυγατρικές τους, όπως επίσης και οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.

Επίσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας, εταιρείας αστικού δικαίου και κοινωνίας.

Πηγή: naftemporiki.gr

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Δεν υπάρχουν Δραστηριότητες
Δείτε όλες τις δραστηριότητες
Πίνακας Ανακοινώσεων
Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις
Δημοσκόπηση
“Καμία δημοσκόπηση που μπορείτε να συμμετέχετε δεν είναι διαθέσιμη την στιγμή αυτή.„
Αρχείο δημοσκοπήσεων
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)