Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
Είσοδος Μελών
Γρήγορη Αναζήτηση
Παπακυριαζή 44
TK 41222, Λάρισα

τηλ: 2410 255388
φαξ: 2410 257522
email:
Ηλεκρονικές Υπηρεσίες Εγγραφή Μέλους Προσφορές – Ζητήσεις Εκθέσεις Προκηρύξεις Forum Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Νέα αγορανομική διάταξη για τις προσφορές
Ημερομηνία: 02/10/2009

Mε αγορανομική διάταξη που υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γ. Βλάχος καθορίζεται εφεξής ο τρόπος με τον οποίο διενεργούνται οι προσφορές και οι προωθητικές ενέργειες από τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Με αφορμή την έκδοση της νέας Α.Δ. με τον αριθμό 13 ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιώργος Βλάχος σημείωσε τα εξής:

«Με την πρωτοβουλία μας εκδώσαμε την νέα Α.Δ. με την οποία βάζουμε τάξη στο χώρο του λιανικού εμπορίου σε σχέση με τις προσφορές και γενικά τις προωθητικές ενέργειες. Αποσαφηνίζουμε το καθεστώς, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν με σαφήνεια τι αγοράζουν και σε τι τιμή. Δίνεται, έτσι, η δυνατότητα στους καταναλωτές να κάνουν τις επιλογές τους, ανάλογα με το τι χρειάζονται και με μόνο γνώμονα το δικό τους συμφέρον. Η πολιτική μας βούληση είναι ξεκάθαρη. Η αποφασιστικότητά μας δεδομένη. Η προστασία του υγιούς εμπορίου και των καταναλωτών είναι σε απόλυτη προτεραιότητα για μας».

Στην αγορανομική προβλέπεται ότι σχετικά με τις τιμές λιανικής πώλησης συσκευασμένων προϊόντων που απεικονίζονται επί της συσκευασίας, μέσω του Γραμμωτού Κώδικα ( BARCODE ), συγκριτικά με τις αντίστοιχες τιμές λιανικής πώλησης των προϊόντων αυτών, που αναγράφονται στις αναρτημένες ή τοποθετημένες ή προσδεμένες πινακίδες και προκειμένου για προϊόντα, που εκτίθενται προς πώληση σε επώνυμες και κλειστές συσκευασίες από καταστήματα λιανικής πώλησης, εφόσον επί της συσκευασίας αυτών φέρεται επικολλημένη ετικέτα με τον Γραμμωτό Κώδικα και την τιμή λιανικής πώλησης, απαγορεύεται όπως η εν λόγω τιμή του προϊόντος διαφέρει από την αντίστοιχη τιμή λιανικής πώλησης, που αναγράφεται για το αυτό προϊόν στην αναρτημένη ή τοποθετημένη ή προσδεδεμένη πινακίδα πού αναφέρεται παραπάνω.

- Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση όπως επί της συσκευασίας των ως άνω προϊόν, υφίστανται επικολλημένες ετικέτες με το Γραμμωτό Κώδικα περισσότερες της μίας.

- Στην περίπτωση που η επιχείρηση λιανικής πώλησης, για οποιονδήποτε λόγο προτίθεται να μεταβάλλει την τιμή λιανικής πώλησης κάθε παραπάνω συσκευασμένου προϊόντος, υποχρεούται όπως πριν την έκθεση αυτού προς πώληση έχει απεικονίσει ταυτόχρονα την μεταβαλλόμενη τιμή και επί της τοποθετημένης ή αναρτημένης ή προσδεδεμένης, κατά τα ως άνω, πινακίδας και επί της αντίστοιχης επικολλημένης στην συσκευασία ετικέτας του Γραμμωτού Κώδικα, έτσι ώστε να νομιμοποιηθεί η πώληση με την νέα τιμή.

Σημειώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα όπως η ετικέτα Γραμμωτού Κώδικα με την νέα τιμή να επικολλάται επακριβώς πάνω στην προηγούμενη ετικέτα, σε τρόπο ώστε η τελευταία να μην είναι ορατή παντελώς.

Προκειμένου για συσκευασμένα απορρυπαντικά πάσης φύσεως,για τα οποία,επί της συσκευασίας τους αναγράφεται,πέραν των άλλων επιβαλλομένων ενδείξεων και ο αριθμός των μεζούρων,εφόσον εκτίθενται προς πώληση για το καταναλωτικό κοινό, οι λιανοπωλητές αυτών υπόκεινται στην υποχρέωση:

-Επί της πινακίδας του παρόντος,εκτός από την τιμή πώλησης ανά συσκευασία και την τιμή ανά μονάδα μέτρησης, θα αναγράφουν επί πλέον τον αριθμό των μεζούρων ανά μονάδα μέτρησης μάζας ή όγκου και την τιμή της κάθε μεζούρας.

Προς άρση κάθε παρερμηνείας και για την καλύτερα ενημέρωση των καταναλωτών. Για παράδειγμα αναφέρεται: έστω ότι το καθαρό περιεχόμενο της συσκευασίας είναι 3.105 γραμμάρια και ο αριθμός των μεζούρων είναι 27. Αυτό για τον καταναλωτή σημαίνει ότι η κάθε μεζούρα έχει μεγίστη χωρητικότητα 115 γραμμάρια ( 3105 δια 27 ) ή έστω ότι το καθαρό περιεχόμενο της συσκευασίας είναι 4.725 ML και ο αριθμός των μεζούρων είναι 27. Αυτό για τον καταναλωτή σημαίνει ότι η κάθε μεζούρα έχει μεγίστη χωρητικότητα 175 ML ( 4725 δια 27 ).

Σε ότι αφορά συσκευασμένα προϊόντα που διατίθενται στη λιανική με προωθητικές ενέργειες. Τα επώνυμα και σε κλειστή συσκευασία προϊόντα ( τρόφιμα, ποτά, βιομηχανικά είδη μη εδώδιμα ) συμπεριλαμβανομένων και αυτών πού χαρακτηρίζονται ως συσκευασμένα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που πωλούνται λιανικώς στον τελικό καταναλωτή και για τα οποία το καθαρό περιεχόμενο της συσκευασίας τους εκφράζεται σε μονάδα μέτρησης μάζας ( κιλό, γραμμάρια κ.λ.π ) συμπεριλαμβανομένων των χαρτοπετσετών και του χαρτιού υγείας, σε μονάδα μέτρησης όγκου ( λίτρο, χιλιοστόλιτρο κ.λ.π), σε μονάδα μέτρησης μέτρου, σε μονάδα μέτρησης τετραγωνικού μέτρου και σε μονάδα μέτρησης κυβικού μέτρου.

Ειδικά για συσκευασμένα βιομηχανικά μη εδώδιμα προϊόντα, για τα οποία, με βάση ειδικότερες διατάξεις, επί της συσκευασίας τους αναγράφονται οι διαστάσεις αυτού ( μήκος σε μέτρα και πλάτος σε μέτρα ), το καθαρό περιεχόμενο της συσκευασίας τους, για την ορθή εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, θεωρείται ως εκφραζόμενο σε μονάδα μέτρησης τετραγωνικού μέτρου ( μήκος Χ πλάτος δια 2 ).

Επίσης στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου υπάγονται και τα βιομηχανικά μη εδώδιμα συσκευασμένα προϊόντα, που κατά την συνήθη εμπορική πρακτική πωλούνται με το τεμάχιο ή σετ, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι επί της συσκευασίας αυτών δεν αναγράφεται η μονάδα μέτρησης περιεχομένου συσκευασίας.

Τέλος στις διατάξεις της αφορανομικής,υπάγονται και τα συσκευασμένα απορρυπαντικά πάσης φύσεως,για τά οποία,πέρα του ότι το καθαρό περιεχόμενο της συσκευασίας τους εκφράζεται σε μονάδα μέτρησης μάζας ( κιλό.γραμμάρια κ.λ.π ) ή σε μονάδα μέτρησης όγκου ( λίτρο,χιλιοστόλιτρο κ.λ.π ),στην συσκευασία αυτών αναγράφεται και ο αριθμός των μεζούρων ανά μονάδα μάζας( π.χ γραμμάρια ) ή ανά μονάδα όγκου ( π.χ ml ),κατά περίπτωση.

Ως προϊόν προωθητικής ενέργειας θεωρείται κάθε μεμονωμένο προϊόν σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία, για το οποίο δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι πωλείται π.χ. φθηνότερα κατά 0,15 ευρώ ή με έκπτωση 0,15 ευρώ και το προϊόν αυτό θα πρέπει είναι πανομοιότυπο με το αντίστοιχο προϊόν, που πωλείται χωρίς προωθητική ενέργεια.

Ακόμα, ως προϊόν προωθητικής ενέργειας θεωρείται κάθε μεμονωμένο προϊόν σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία, για το οποίο δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι πωλείται σε συσκευασία εμπεριέχουσα επιπλέον ποσότητα ως 'ΔΩΡΟ' για τον καταναλωτή και βεβαίως και αυτό το προϊόν αυτό θα είναι πανομοιότυπο με το αντίστοιχο προϊόν πού πωλείται χωρίς προωθητική ενέργεια.

Ως προϊόν προωθητικής ενέργειας θεωρείται και κάθε πολυσυσκευασία, εμπεριέχουσα περισσότερα του ενός πανομοιότυπα μεταξύ τους συσκευασμένα προϊόντα, για την οποία δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι αυτή πωλείται ως εμπεριέχουσα μία ή περισσότερες συσκευασίες ΔΩΡΟ και τα προϊόντα της πολυσυσκευασίας θα είναι πανομοιότυπα με το αντίστοιχο προϊόν πού πωλείται χωρίς προωθητική ενέργεια.

Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση της προωθητικ΄ς ενέργειας και για κάθε πολυσυσκευασία, που περιέχει περισσότερα του ενός πανομοιότυπα μεταξύ τους προϊόντα, για την οποία δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι αυτή χαρακτηρίζεται « Ως οικονομική συσκευασία ». Τα προϊόντα της πολυσυσκευασίας θα είναι πανομοιότυπα με το αντίστοιχο προϊόν πού πωλείται χωρίς προωθητική ενέργεια.

Αλλά ως προϊόν προωθητικής ενέργειας θεωρείται και κάθε μεμονωμένο προϊόν σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία, για το οποίο δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι πωλείται, συνοδευόμενο με κάποιο άλλο προϊόν ως ΔΩΡΟ, ανόμοιο προς το βασικό προϊόν, που θα πληρώσει ο καταναλωτής ενώ προϊόν προωθητικής ενέργειας( προκειμένου για απορρυπαντικά πάσης φύσεως μόνο ) θεωρείται κάθε μεμονωμένο προϊόν σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία,για το οποίο δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι προσφέρεται στον καταναλωτή αριθμός μεζούρων ως ΔΩΡΟ. Και το προιόν αυτό θα πρέπει να είναι πανομοιότυπο με το αντίστοιχο προϊόν πού πωλείται χωρίς προωθητική ενέργεια.

Απαγορεύεται η καταστροφή της συσκευασίας και η πώληση του περιεχομένου ως μεμονωμένα προϊόντα και ειδικά για τις προωθητικές ενέργειες με δώρα θα είναι σε κάθε περίπτωση ενσωματωμένα, ως προς την συσκευασία, μαζί με το κύριο προϊόν συναλλαγής.

Προκειμένου για επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, που διαθέτουν προς πώληση προϊόντα των παραπάνω προωθητικών ενεργειών, υπόκεινται στην υποχρέωση :

-Πάνω ακριβώς από την πινακίδα, που αναγράφει, κατά τα ως άνω την τιμή πώλησης κάθε συσκευασίας προωθητικής ενέργειας μαζί με την τιμή ανά μονάδα μέτρησης κατόπιν αναγωγής τής πρώτης τιμής στην δεύτερη ή πάνω από την πινακίδα πού αναγράφει,κατά τα ως άνω τον αριθμό των μεζούρων,την τιμή κάθε μεζούραςτήν τιμή πώλησης κάθε συσκευασίας προωθητικής ενέργειας,μαζί με την τιμή ανά μονάδας μέτρησης,κατόπιν αναγωγής τής πρώτης τιμής στην δεύτερη,τοποθετείται ιδιαίτερη πινακίδα,στήν οποία αναγράφεται η παρακάτω ένδειξη,πού αναφέρεται στο μεμονωμένο προϊόν συσκευασίας,πού πωλείται χωρίς προωθητική ενέργεια :

« 1 τεμάχιο -Τιμή συσκευασίας........-Τιμή ανά μονάδα μέτρησης » ή « 1 τεμάχιο-Αριθμός μεζούρων-Τιμή μεζούρας-Τιμή συσκευασίας--Τιμή ανά μονάδα μέτρησης.........»,κατά περίπτωση.

Η πρόσθετη αυτή πινακίδα, δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή, για την καλύτερη ενημέρωσή του να επιλέξει αν είναι προς το συμφέρον του να προμηθευθεί το προϊόν της προωθητικής ενέργειας.

Η πρόσθετη αυτή πινακίδα είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα αν η επιχείρηση διαθέτει προς πώληση ή όχι συσκευασμένα μεμονωμένα προϊόντα χωρίς προωθητική ενέργεια.

Εφόσον τα καταστήματα λιανικής πώλησης, που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 15 του Ν.802/78,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει πραγματοποιούν « ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » στις τιμές ενός ή περισσοτέρων προϊόντων, υποχρεούνται όπως, διατηρώντας τις αναρτημένες ή τοποθετημένες ή προσδεμένες πινακίδες με τις ενδείξεις του παρόντος άρθρου, τοποθετούν, επιπλέον, πάνω ακριβώς από το είδος ειδικότερη πινακίδα με την ένδειξη « ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ......€ ». Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση όπως η τιμή πώλησης με προσφορά να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την τιμή πώλησης του προϊόντος χωρίς προσφορά. Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τονισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.

Πηγή: kathimerini.gr

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Δεν υπάρχουν Δραστηριότητες
Δείτε όλες τις δραστηριότητες
Πίνακας Ανακοινώσεων
Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις
Δημοσκόπηση
“Καμία δημοσκόπηση που μπορείτε να συμμετέχετε δεν είναι διαθέσιμη την στιγμή αυτή.„
Αρχείο δημοσκοπήσεων
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)