Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
Είσοδος Μελών
Γρήγορη Αναζήτηση
Παπακυριαζή 44
TK 41222, Λάρισα

τηλ: 2410 255388
φαξ: 2410 257522
email:
Ηλεκρονικές Υπηρεσίες Εγγραφή Μέλους Προσφορές – Ζητήσεις Εκθέσεις Προκηρύξεις Forum Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Δράσεις 98 εκατ. για ενίσχυση της απασχόλησης
Ημερομηνία: 24/04/2009

Επιδότηση της μείωσης του χρόνου εργασίας, αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης, συνολικού προϋπολογισμού 98 εκατ. ευρώ, προωθεί η κυβέρνηση. Χθες η υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φάνη Πάλλη-Πετραλιά παρουσίασε το πρόγραμμα δράσης του υπουργείου για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, συνολικού προϋπολογισμού 3,239 δισ. ευρώ. Από τις δράσεις αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 1.333.650 άτομα. «Η κρίση δεν θα αντιμετωπιστεί με ξόρκια ούτε με την εκδήλωση καλών προθέσεων. Χρειάζεται συντονισμένη δράση όλων. Απαιτεί τη διαμόρφωση κοινών παραδοχών, τη δημιουργία κοινών τόπων», δήλωσε η κ. Πετραλιά. Επίσης σημείωσε ότι τα σημερινά οικονομικά μεγέθη του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας δεν είναι αρκετά για να καλυφθεί η αγορά αδιάθετων κατοικιών όπως αναφέρθηκε σε πρόσφατα δημοσιεύματα. Αναλυτικά τα προγράμματα που αναμένεται να προκηρυχθούν είναι:

Κατασκευές - τεχνικά έργα: Στον κατασκευαστικό τομέα και τον τομέα των τεχνικών έργων θα δημοπρατηθούν από τον ΟΕΚ 2.692 κατοικίες αξίας 600 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης 7.000 νέων θέσεων εργασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός στον κλάδο ανέρχεται στα 90 εκατ. ευρώ.

Τουρισμός: Στον τουριστικό τομέα υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης για 3.500 πολίτες, συνολικού προϋπολογισμού 45.000.000 ευρώ. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να απορροφούν το 30% των καταρτιζομένων.

Παράλληλα, ενθαρρύνονται οι νέες προσλήψεις μετατρέποντας το εποχικό επίδομα ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2009 θα απασχολήσουν ίδιο αριθμό εποχικού προσωπικού με πέρυσι, θα λάβουν επιχορήγηση ισόποση του επιδόματος ανεργίας, για κάθε άνεργο που θα απασχολήσουν. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις νέες προσλήψεις είναι της τάξης των 50.000.000 ευρώ και θα καλύπτει 50.000 θέσεις εργασίας.

Ακόμη αυξήθηκαν φέτος κατά 44% τα δελτία κοινωνικού τουρισμού για τα οποία δαπανήθηκαν 78 εκατ. ευρώ. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται σε 750.000.

Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

Για τη στήριξη των θέσεων εργασίας και τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υλοποιείται πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 250.000.000 ευρώ. Η δράση αυτή καλύπτει 75.000 εργαζομένους.

Εξασφάλιση εργασίας σε ανέργους: Επιδοτείται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και στους ΟΤΑ για 60.000 ανέργους ηλικίας 18 έως 64 ετών που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Η δράση αυτή έχει συνολικό προϋπολογισμό 309.000.000 ευρώ.

Ειδκές δράσεις για τις ασθενέστερες οικονομικά κοινωνικές ομάδες: Επιδότηση ενοικίου από τον ΟΕΚ για 120.000 δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 220.000.000 ευρώ και άτοκα δάνεια από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας σε 2.500 δικαιούχους, πολύτεκνους, ΑΜEΑ, πυρόπληκτους, συνολικού προϋπολογισμού 250.000.000 ευρώ.

Ειδικά προγράμματα για την πρόσληψη νέων: Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2009 θα στηριχθεί η πρόσληψη 40.000 νέων από ιδιωτικές επιχειρήσεις, από τους ΟΤΑ, από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, ηλικίας 16 έως 25 ετών. Για το έργο αυτό θα δαπανηθούν 160.000.000 ευρώ. Παράλληλα:

- Eπιχορηγούνται επιχειρήσεις για την πρόσληψη νέων ανέργων έως 30 ετών. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 24 μήνες. Το πρόγραμμα καλύπτει 10.000 νέους και νέες και έχει συνολικό προϋπολογισμό 101.250.000 ευρώ.

- Στηρίζονται οι νέοι επιστήμονες, δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί, που είναι έως 34 ετών, με επιχορήγηση για ένα έτος ύψους 15.000 ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει 6.000 πτυχιούχους με δαπάνη 90.000.000 ευρώ.

 Κατάρτιση ανέργων στις νέες τεχνολογίες και την πληροφορική: Με στόχο την αναβάθμιση δεξιοτήτων στην πληροφορική, επιδοτούνται προγράμματα κατάρτισης για 34.000 νέους και νέες. Για το έργο αυτό θα δαπανηθεί το ποσό των 44.000.000 ευρώ. Παράλληλα υλοποιείται πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων με στόχο την απόκτηση γνώσεων σε αντικείμενα λογισμικού και εφαρμογών και διαχείρισης δικτύων. Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει 4.500 ανέργους και είναι συνολικού προϋπολογισμού 15.600.000 ευρώ.

 Επιδότηση νέων τομέων απασχόλησης (πράσινη ανάπτυξη): Επιδοτούνται 7.000 νέες θέσεις εργασίας στηρίζοντας τον τομέα της πράσινης ανάπτυξης. Για το έργο αυτό, που είναι η κατάρτιση των εργαζομένων στα πράσινα επαγγέλματα, δαπανάται το ποσό των 94.000.000 ευρώ.

Επίσης στηρίζοντας την ίδρυση και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων χρηματοδοτείται με το ποσό των 25.000.000 ευρώ η κοινωνική επιχειρηματικότητα της κοινωνικής οικονομίας.

Προστασία για τους εργαζομένους με μειωμένο χρόνο εργασίας: Κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους αναμένεται να πραγματοποιηθεί πρόγραμμα κατάρτισης για τους εργαζομένους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν προχωρήσει σε μειωμένο χρόνο εργασίας κάνοντας χρήση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, ή οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε διαθεσιμότητα. Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει 8.000 εργαζομένους και έχει συνολικό προϋπολογισμό 50.000.000 ευρώ.

 Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Κατόπιν διαλόγου αναμένεται να πραγματοποιηθεί πρόγραμμα το οποίο θα καλύπτει 24.000 εργαζομένους και είναι συνολικού προϋπολογισμού 48.000.000 ευρώ. Η δράση αφορά την άμεση ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ενέργειες αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού τους και προσαρμογή τους στις απατήσεις του ανταγωνισμού.

Επίσης ενισχύονται οι αυτοαπασχολούμενοι, με την επιχορήγηση 4.500 ανέργων με 18.000 ευρώ για τις ηλικίες 22 έως 32 ετών, και με 15.000 ευρώ για τις ηλικίες 33 έως 64 ετών. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης είναι 105.000.000 ευρώ.

Απασχόληση στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας: Σε συνεργασία με οργανώσεις εργοδοτών, εργαζομένων, επιμελητηρίων, ΟΤΑ και ΜΚΟ επιδοτείται η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης με συνολικό προϋπολογισμό 150.000.000 ευρώ. Επίσης για την ενσωμάτωση ατόμων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες δημιουργούνται προγράμματα κατάρτισης, δαπάνης 160.000.000 ευρώ.

Υπηρεσίες φροντίδας: Παρέχεται δωρεάν φιλοξενία σε 18.000 παιδιά σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Ο προϋπολογισμός είναι 280.000.000 ευρώ. Για το σχολικό έτος 2009-2010 θα διατεθεί το ποσό των 62.000.000 ευρώ.

νίσχυση της απασχόλησης νέων και γυναικών: Με την ενεργό συμμετοχή των ΜΚΟ και των ΑΜEΑ, υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης για νέους και νέες έως 25 ετών. Η δράση αυτή θα καλύψει 2.250 νέους και νέες, αλλά και γυναίκες, και θα δαπανηθεί το ποσό των 35.000.000 ευρώ.

Στήριξη του προγράμματος «Bοήθεια στο Σπίτι»: Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει 9.000 εργαζόμενες γυναίκες και είναι συνολικού προϋπολογισμού 42.000.000 ευρώ.

Πηγή: express.gr

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Δεν υπάρχουν Δραστηριότητες
Δείτε όλες τις δραστηριότητες
Πίνακας Ανακοινώσεων
Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις
Δημοσκόπηση
“Καμία δημοσκόπηση που μπορείτε να συμμετέχετε δεν είναι διαθέσιμη την στιγμή αυτή.„
Αρχείο δημοσκοπήσεων
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)