Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
Είσοδος Μελών
Γρήγορη Αναζήτηση
Παπακυριαζή 44
TK 41222, Λάρισα

τηλ: 2410 255388
φαξ: 2410 257522
email:
Ηλεκρονικές Υπηρεσίες Εγγραφή Μέλους Προσφορές – Ζητήσεις Εκθέσεις Προκηρύξεις Forum Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία

Αναζήτηση Εγγράφων
Χρησιμοποιήστε τα πεδία της φόρμας για να βρείτε όσα έγγραφα έχουν καταχωρηθεί στο site του Επιμελητηρίου και πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.
Λέξη κλειδί:
Τύπος:
Κατηγορία:
Εκδότης:
Χώρα:
Από:
Έως:
Πλήθος Αποτελεσμάτων: 2185
Δημόσια πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, αναφορικά με υποβολή αιτήσεων για υπαγωγή τους...
Περιγραφή : Δημόσια πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, αναφορικά με υποβολή αιτήσεων για υπαγωγή τους στο καθεστώς των Αλλοδαπών Στρατηγικών Επενδύσεων
Ημερομηνία έκδοσης: 05/08/2021
Β8 Δ/ΝΣΗ Έγγραφό μας με ΑΠ 49786/16.10.2020 - «Σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στη Σερβία. Λεπτομερής κατάλογος των υπό εξέλιξη...
Περιγραφή : Β8 Δ/ΝΣΗ Έγγραφό μας με ΑΠ 49786/16.10.2020 -  «Σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας  λυμάτων στη Σερβία. Λεπτομερής κατάλογος των υπό εξέλιξη και προγραμματισμένων έργων»


Ημερομηνία έκδοσης: 20/10/2020
Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Σεπτεβρίου 2020
Ημερομηνία έκδοσης: 07/10/2020
Εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης Ε.Ε. από 1/1/21 στα οποία επιβάλλονται ειδικοί φόροι κατανάλωσης.
Περιγραφή :

Εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης Ε.Ε. από 1/1/21 στα οποία επιβάλλονται ειδικοί φόροι κατανάλωσης.


Περισσότερες πληροφορίες στο υπάρχων έγγραφο. 

Ημερομηνία έκδοσης: 06/10/2020
Παρέχονται οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των θεμάτων, που αφορούν στους όρους απαλλαγής από Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ. κατά τον...
Περιγραφή :
Παρέχονται οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των θεμάτων, που αφορούν στους όρους απαλλαγής από Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ. κατά τον εφοδιασμό αεροσκαφών με καύσιμα.

Ημερομηνία έκδοσης: 06/10/2020
Μεταβατική πολιτική εμπορικής άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου: Ανακοίνωση απόφασης μέτρων διασφάλισης που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων...
Περιγραφή : Μεταβατική πολιτική εμπορικής άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου: Ανακοίνωση απόφασης μέτρων διασφάλισης που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα – Εφαρμογή δασμολογικών ποσοστώσεων από 1/1/2021 έως 30/6/2021

Στις 30 Σεπτεμβρίου τ.έ το Υπουργείο Διεθνούς Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (DIT) ανακοίνωσε τη συνέχιση επιλεγμένων μέτρων εμπορικής άμυνας που εφαρμόζει η ΕΕ στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα και μετά την αποχώρηση της χώρας από την Ένωση. Συγκεκριμένα, από τις 26 κατηγορίες προϊόντων σιδήρου και χάλυβα για τις οποίες η ΕΕ έχει επιβάλει οριστικά μέτρα διασφάλισης, το ΗΒ έχει εντοπίσει 19 όπου διαθέτει εγχώρια παραγωγή. Η απόφαση αφορά τη μεταφορά στη βρετανική πολιτική εμπορικής άμυνας δασμολογικών ποσοστώσεων στις κατηγορίες που διατηρούνται (1, 2, 4-7, 12-21 και 25-28 του συνημμένου Πίνακα 1) και την κατάργηση των μέτρων που εφαρμόζονται σήμερα στις υπόλοιπες (3, 8-10, 18, 22 και 24), με έναρξη ισχύος την 31η Δεκεμβρίου τ.έ. και ώρα 23:00 τοπική[1].

Για καθεμία από τις κατηγορίες που διατηρούνται, ένα μέρος της δασμολογικής ποσόστωσης θα κατανέμεται σε συγκεκριμένες χώρες και εδάφη, μεταξύ των οποίων και η ΕΕ (η δασμολογική ποσόστωση της ΕΕ καταγράφεται στον συνημμένο Πίνακα 1). Το εναπομένον μέρος θα χωρίζεται ισομερώς σε κάθε τρίμηνο της περιόδου αναφοράς και θα κατανέμεται με βάση την αρχή της εξυπηρέτησης κατά σειρά χρονικής προτεραιότητας (first-come-first-served basis). Οι αναλήψεις από κάθε τριμηνιαία ποσόστωση θα σταματούν την 20η εργάσιμη μέρα του μήνα που έπεται του τριμήνου αναφοράς. Στο τέλος κάθε τριμήνου, τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα των εναπομενουσών ποσοστώσεων θα μεταφέρονται αυτόματα στο επόμενο τρίμηνο. Κανένα αχρησιμοποίητο υπόλοιπο στο τέλος του τελευταίου τριμήνου της ετήσιας περιόδου δεν θα μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο.

Σε περίπτωση που εξαντληθεί η συγκεκριμένη ανά χώρα ποσόστωση, οι εισαγωγές από αυτήν θα μπορούν να πραγματοποιούνται αντλώντας από το υπόλοιπο της δασμολογικής ποσόστωσης για την ίδια κατηγορία προϊόντων, αλλά μόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου κάθε ετήσιας περιόδου εφαρμογής των οριστικών μέτρων. Σε περίπτωση που εξαντληθεί η σχετική δασμολογική ποσόστωση, θα εφαρμόζεται στο εισαγόμενο προϊόν πρόσθετος δασμός ύψους 25%, υπολογιζόμενος επί της καθαρής τιμής «ελεύθερο στα σύνορα», πριν από την επιβολή δασμού.

Εξαιρέσεις μπορεί να ισχύουν υπό προϋποθέσεις, ενώ οι δασμολογικές ποσοστώσεις δεν θα εφαρμόζονται στην περίπτωση των αναπτυσσόμενων χωρών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.  

Τα παραπάνω περιγράφονται στο σύνδεσμο:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/923046/steel-safeguards-notice-determination-202006.pdf

 

Από τα προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες στις οποίες θα ισχύουν δασμολογικές ποσοστώσεις στις βρετανικές εισαγωγές και όπου καταγράφεται ποσόστωση για την ΕΕ, μεγαλύτερου ελληνικού ενδιαφέροντος είναι τα πλατέα προϊόντα έλασης (κωδικοί 7211 90 80 και 7212 40 20), τα είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες (κωδικός 7216 33 90) και οι σωλήνες (κωδικοί 7305 11 00, 7305 31 00 και 7306 19 10), των οποίων οι εξαγωγές στο ΗΒ το πρώτο εξάμηνο του έτους ανήλθαν αθροιστικά σε 11,4 εκ. λίρες, έναντι 3,5 εκ. το σύνολο του 2019. Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο συνημμένο Πίνακα 2.

 

Η συγκεκριμένη ενημέρωση έχει αναρτηθεί και στην πύλη Agora.[1] Το DIT θα επανεξετάσει όλα τα μέτρα εμπορικής άμυνας της ΕΕ που το ΗΒ επέλεξε να διατηρήσει, προκειμένου είτε να επιβεβαιωθεί η σκοπιμότητα συμπερίληψής τους στη νέα του ανεξάρτητη εμπορική πολιτική, είτε να διαπιστωθεί η ανάγκη τροποποίησης ή κατάργησής τους. Πριν την έναρξη της επανεξέτασης, το DIT θα εκδίδει σχετική ανακοίνωση, ενώ στη συνέχεια η αρμόδια Διεύθυνση Ερευνών Διορθωτικών Μέτρων Εμπορίου (Trade Remedies Investigations Directorate – TRID) θα εκδίδει ανακοίνωση εκκίνησης, με την οποία θα ξεκινά επίσημα η επανεξέταση του εκάστοτε μέτρου. Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/trade-remedies-transition-policy

Ημερομηνία έκδοσης: 06/10/2020
Πρόσφατη νομοθεσία που εκδόθηκε από τη GOEIC με την οποία ορίζονται νέα τέλη για εργαστηριακές δοκιμές σε φορτία εισαγόμενων προϊόντων.
Περιγραφή :
Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού και κατόπιν ενημέρωσης που λάβαμε από το Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου, σας γνωρίζουμε ότι ο Γενικός Οργανισμός για τον Έλεγχο των Εισαγωγών και των Εξαγωγών της Αιγύπτου (GOEIC) όρισε πρόσφατα νέα τέλη για τις εργαστηριακές δοκιμές στα φορτία εισαγόμενων προϊόντων.

Επισυνάπτεται, προς διευκόλυνσή σας, η επίσημη μετάφραση από την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κάιρο, για την αντίστοιχη εγκύκλιο από το αιγυπτιακό Υπουργείο Εμπορίου και το κείμενο των δύο σχετικών διατάξεων.

Επισημαίνεται ότι, σχετικά με τον καθορισμό ενός ανώτατου ορίου τελών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ορίζονται οι 50.000 EGP, ενώ αναφορικά με τον καθορισμό των τελών εποπτείας των μικτών επιτροπών σύμφωνα με το δημοκρατικό διάταγμα 106 του 2000 ορίζονται οι 100 EGP.

Επιπλέον, ορίζεται είσπραξη τελών δοκιμών για εργαστηριακές δοκιμές (λήψη του πρώτου δείγματος 
και επανεξέταση παρουσία ειδικού) για τις αποστολές βιομηχανικών προϊόντων που δοκιμάστηκαν προηγουμένως σε εργαστήρια τροφίμων (σύμφωνα με τους συνημμένους καταλόγους). 

Τα νέα τέλη τέθηκαν σε ισχύ από τις 27/7/2020.
Ημερομηνία έκδοσης: 30/09/2020
Ουκρανία_Ιδιωτικοποίηση περιουσίας κρατικής εταιρείας στην πόλη Nemyriv
Περιγραφή :
Σε συνέχεια ρηματικής διακοίνωσης της Πρεσβείας της Ουκρανίας στην Ελλάδα, σας  γνωρίζουμε ότι το Ταμείο Κρατικής Ιδιοκτησίας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε ιδιωτικοποίηση ακίνητης περιουσίας της ουκρανικής κρατικής εταιρείας "SOE UKRSPYRT"που δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων αλκοόλης στην Ουκρανία.

Η προς ιδιωτικοποίηση περιοχή βρίσκεται στην πόλη Nemyriv και λειτουργεί ως χώρος παραγωγής και αποθήκευσης αλκοολούχων ποτών. Επισυνάπτεται σχετικό ενημερωτικό υλικό.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/2FpkPUu
Ημερομηνία έκδοσης: 30/09/2020
Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου κρατικών προμηθειών στη Ρωσική Ομοσπονδία
Περιγραφή :

Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου κρατικών προμηθειών στη Ρωσική Ομοσπονδία.Ημερομηνία έκδοσης: 29/09/2020
Σήμανση στο Η.Β. των τροφίμων προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021
Περιγραφή : Σε συνέχεια ως άνω σχετικών εγγράφων μας, το αρμόδιο βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs) επικαιροποίησε μερικώς τις εν θέματι διαδικασίες εμπορίου και σήμανσης, οι οποίες θα ισχύσουν μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου δηλαδή από 1/1/21. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν αλλαγές και περαιτέρω επικαιροποίηση  μέχρι το τέλος του έτους
Ημερομηνία έκδοσης: 24/09/2020
Το επιμελητήριο δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια και την εγκυρότητα των στοιχείων, για τα οποία υπέυθυνος είναι ο εκάστοτε φορέας δημοσίευσης.
Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Δεν υπάρχουν Δραστηριότητες
Δείτε όλες τις δραστηριότητες
Πίνακας Ανακοινώσεων
Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις
Δημοσκόπηση
“Καμία δημοσκόπηση που μπορείτε να συμμετέχετε δεν είναι διαθέσιμη την στιγμή αυτή.„
Αρχείο δημοσκοπήσεων
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)