Τα μέτρα της Κυβέρνησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Ημερομηνία:
Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας

Τα μέτρα της κυβέρνησης για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας  τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι :  

Η ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή περνούν μέσα από τη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Είμαστε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια και όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν, για να σταθούμε με ουσιαστικό τρόπο πλάι τους.

Προετοιμάσαμε νέες δράσεις για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο της σημερινής δύσκολης διεθνούς συγκυρίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, τα πιστωτικά ιδρύματα όλης της χώρας καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2008 προκειμένου να συνεργαστούν με το ΤΕΜΠΜΕ, με βάση 11 όρους και προϋποθέσεις που συνιστούν υποστηρικτικές δράσεις για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

1. Η εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ θα καλύπτει το 80% δανείων μέχρι 350.000 €.

2. Το ΤΕΜΠΜΕ δεν θα εξασκεί ένσταση δίζησης για το εγγυημένο μέρος του δανείου.

3. Για το υπόλοιπο 20% του δανείου για το οποίο δεν εγγυάται το ΤΕΜΠΜΕ, η τράπεζα δεν θα αναζητά περαιτέρω εξασφαλίσεις από τις επιχειρήσεις.

4. Η προμήθεια του ΤΕΜΠΜΕ θα καταβάλλεται απευθείας από την επιχείρηση εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση του δανείου και θα ανέρχεται σε 1% της εγγύησης.

5. Η διάρκεια της εγγύησης και της επιδότησης επιτοκίου θα είναι τριετής.

6. Το επιτόκιο των δανείων θα είναι EURIBOR μηνός +2,1 μονάδες.

7. Το ΤΕΜΠΜΕ θα επιδοτεί το σύνολο του επιτοκίου σε διάρκεια τριών ετών. Η επιδότηση θα καταβάλλεται στην τράπεζα ανά εξάμηνο από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου.

8. Τα δάνεια αυτά δεν δύναται να ξεπερνούν το 30% του μέσου κύκλου εργασιών της εταιρίας των τριών τελευταίων ετών.

9. Προϋπόθεση ώστε οι εταιρίες να είναι επιλέξιμες για την ενίσχυση είναι να έχουν κερδοφορία προ αποσβέσεων τα τρία τελευταία έτη.

10. Η προτεινόμενη συνεργασία αφορά και υφιστάμενες εγκρίσεις κεφαλαίων κίνησης.

11. Τέλος, η προτεινόμενη συνεργασία συνεπάγεται την άρση εμπράγματων εγγυήσεων (προσημειώσεις) για το ύψος του ποσού που εγγυάται το ΤΕΜΠΜΕ.

Μετά την οριστικοποίηση των τραπεζών που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προχωράμε άμεσα στην υλοποίηση των δράσεων

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας