Διαβούλευση για το Ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον Τουρισμό
Ημερομηνία: 27/11/2008

Το σχέδιο υπουργικής απόφασης για το Ειδικό χωροταξικό σχέδιο εχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γεώργιος Σουφλιάς.
Στα πλαίσια της διαβούλευσης αυτής εχει ζητηθεί η άποψη και του Επιμελητηρίου Λάρισας.
Καλούμε τα μέλη μας που επιθυμούν να εκφράσουν απόψεις και θέσεις να μας τις αποστείλουν στο email.
info@larissa-chamber.
Το πλήρες κείμενο του σχεδίου θα το βρείτε στην Ενότητα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-Νομικό πλαίσιο λειτουργείας των επιχειρήσεων.

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας