12/12/2008-Καταγραφή ζημιών επιχειρήσεων απο τα τελευταία γεγονότα στη Λάρισα
Ημερομηνία: 12/12/2008

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ 12-12-2008

Το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη, Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλια και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κα Φ. Πάλλη-Πετραλιά, που ανακοινώθηκε χθες από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, συστήνει τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Λάρισας, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας και εκπρόσωπο της ΔΟΥ μετά των αναπληρωτών τους, η οποία θα εξετάσει τις υποβαλλόμενες αιτήσεις από τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές στα τελευταία γεγονότα, θα βεβαιώνει το ύψος τους και θα χορηγεί βεβαιώσεις προς αυτές, ώστε να ενταχθούν στα ανακοινωθέντα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης.

Καλούνται οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές να παραλάβουν τα σχετικά

έντυπα από το Επιμελητήριο Λάρισας ή να τα κατεβάσουν από την ιστοσελίδα

του Επιμελητηρίου κ

 

ι να τα υποβάλουν στην αρμόδια επιτροπή (Επιμελητήριο Λάρισας, Παπακυριαζή 44 – 1ος όροφος, κ. Μανουλάκας) το συντομότερο δυνατό.

Τονίζεται ότι τις παρεχόμενες αποζημιώσεις θα τις παρέχουν τα αντίστοιχα υπουργεία με διαδικασίες που θα ανακοινωθούν άμεσα.

Το Επιμελητήριο με την ανακοίνωση των διαδικασιών αυτών θα ενημερώσει άμεσα τις αιτούσες αποζημίωσης επιχειρήσεις για τις διαδικασίες αυτές.

Στην συνέχεια της σελίδας θα βρείτε έντυπο αίτησης και υπεύθυνη δήλωση που είναι αναγκαία για την άμεση καταγραφή των ζημιών.

 

Με εκτίμηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας