ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»:προµήθεια ειδικού εξοπλισµού (304 οπτικών οργάνων) εκτέλεσης της ειδικής αποστολής των Μονάδων ΣΞ
Ημερομηνία: 22/10/20
Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ προκηρύσσει διαγωνισμό για την :προµήθεια ειδικού εξοπλισµού (304 οπτικών οργάνων) εκτέλεσης της ειδικής αποστολής των Μονάδων ΣΞΠερισσότερες πληροφορίες στο υπάρχων έγγραφο. 
Πηγή Ενημέρωσης: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ
Λοιπά Στοιχεία
Φορέας: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ
Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας