424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Προμήθεια Μηχανήματος Υπεριώδους Ακτινοβολίας
Ημερομηνία: 06/08/20
Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο προκηρύσσει διαγωνισμό για την Προμήθεια Μηχανήματος Υπεριώδους Ακτινοβολίας.


Περισσότερες πληροφορίες στο υπάρχων έγγραφο.
Πηγή Ενημέρωσης: 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Λοιπά Στοιχεία
Φορέας: 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας